Jaka płaca dla urzędnika obsługującego unijne programy?

4 658 zł brutto wyniosło w ubiegłym roku średnie wynagrodzenie . Rekordzista w Szczecinie zarabiał miesięcznie ponad 8 800 zł.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Jaka płaca dla urzędnika obsługującego unijne programy?

PODZIEL SIĘ


Autor: Portalsamorzadowy.pl (AW)

www.portalsamorzadowy.pl

17 cze 2013 13:28


Jak wynika z raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wysokość średniego wynagrodzenia w systemie realizacji narodowych strategicznych ram odniesienia 2007-2013 w drugim półroczu 2012 roku wyniosła 4 658 zł brutto.

Natomiast w przypadku wyłączenia zarobków kadry kierowniczej, średnie wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej według stanu z 31 grudnia 2012 roku wynosiło 4 198 zł brutto.

Najniższe średnie wynagrodzenie brutto w drugim półroczu 2012 roku otrzymywali pracownicy wojewódzkich urzędów pracy - 3 535 zł oraz urzędów marszałkowskich - 4 005 zł. Pracownicy urzędów wojewódzkich zarabiali średnio 4 812 zł. Stosunkowo najlepiej opłacani są urzędnicy zatrudnieni w instytucjach umiejscowionych w ministerstwach - średnio 5 808 zł.

W instytucjach oznaczonych jako inne wysokość średniej pensji to 5 277 zł. Po rozdzieleniu instytucji w jednostkach należących do kategorii inne na zaangażowane we wdrażanie krajowych programów operacyjnych, regionalnych programów operacyjnych i programów współpracy terytorialnej średnie wynagrodzenie w drugiej połowie 2012 roku wynosiło 5 476 zł. W innych instytucjach uczestniczących w realizacji programów operacyjnych 4 462 zł.

W przypadku wyłączenia zarobków kadry kierowniczej średnie wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej w poszczególnych rodzajach jednostek było najniższe w instytucjach umiejscowionych w wojewódzkich urzędach pracy - 3 229zł oraz w urzędach miejskich średnia płaca w wysokości 5 316 zł dotyczy pracowników instytucji w ministerstwach.

Pracownicy instytucji w jednostkach oznaczonych jako inne otrzymywali wynagrodzenie, którego średnia wysokość wynosiła 4 663 zł, natomiast średnie płace pracowników ur to 4 273 zł.

Należy uznać, że poziom średnich płac w instytucjach pomiędzy pierwszym a drugim półroczem 2012 roku zmniejszył się w trzech rodzajach instytucji (ministerstwa, urzędy wojewódzkie oraz wojewódzkie urzędy pracy). Zaobserwowana różnica była znaczna jedynie w przypadku ministerstw - zmniejszenie o 388 zł.

Stosunkowo duże zróżnicowanie w zarobkach występuje w instytucjach systemu realizacji NSRO 2007-2013 ustanowionych w poszczególnych regionach. W większości przypadków najwyższe wynagrodzenie otrzymują pracownicy instytucji umiejscowionych w WFOŚiGW, pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) II w PO IiŚ lub IP albo IP II w RPO. Wyjątek stanowi województwo lubelskie, gdzie w drugiej połowie 2012 roku lepiej byli wynagradzani zatrudnieni w urzędach wojewódzkich.
CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.