Jak wyglądają portfele radnych miejskich?

Zaglądamy do portfeli radnym miejskim w Żywcu i publikujemy ich dochody za 2012 rok. Zestawienie sporządziliśmy na podstawie ich oświadczeń majątkowych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Jak wyglądają portfele radnych miejskich?

PODZIEL SIĘ


Autor: Gazeta Żywiecka (Tomasz Matlakiewicz)

4 lip 2013 12:03


Skoncentrowaliśmy się jedynie na dochodach radnych. Publikujemy je w kolejności malejącej. Na ogół, poza nielicznymi przypadkami, udało nam się ustalić jakie dochody radni uzyskali i z jakich źródeł. W tym roku zwróciliśmy uwagę również na dodatkowy element.

W nawiasie umieściliśmy łączną wysokość dochodów osiągniętych w 2011 roku. To pozwoliło nam ocenić, którzy z radnych zwiększyli swój roczny dochód, a którym z kolei się pogorszyło.

Jakie wnioski? Mimo kryzysu nie jest tak źle. U 17 radnych dochód w ciągu roku uległ dalszemu wzrostowi. Mniejsze dochody zanotowało natomiast 7 radnych. Jeśli jednak porównać łączne dochody wszystkich radnych jakie uzyskali w poszczególnych latach różnica będzie już nieznaczna.

Łączna przybliżona suma dochodów jakie radni uzyskali w 2012 roku wynosi 2 038 tys. zł. i jest tylko nieznanie wyższa niż rok wcześniej (2 014 tys. zł). Podane poniżej kwoty, o ile nie zaznaczono inaczej, są kwotami brutto.

Antoni Szlagor 226,1 tys. zł (285,4 tys.)

W skład ubiegłorocznych dochodów burmistrza Antoniego Szlagora weszły: pensja burmistrza - 158,8 tys. zł, dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń własnych - 46,5 tys. zł, diety przewodniczącego rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej GRONIE - 16,9 tys. zł, zapłata za sporządzenie opinii biegłego dla Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej - 382 zł, opłacenie szkolenia przez Powiatowy Urząd Pracy - 450 zł, oraz dywidenda z udziałów w spółce Beskidzka Telewizja Kablowa „BESTKABEL" w wys. 2,4 tys. zł i dochód z akcji TP S.A. w wys. 700 zł.

Małgorzata Bieszczad 196,5 tys. zł (157,5 tys.)

Pani burmistrz w ubiegłym roku zarobiła z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta 196,2 tys zł brutto. W tej kwocie jest również nagroda jubileuszowa (25,2 tys. zł). Dodatkowo 370 zł Małgorzata Bieszczad zadeklarowała jako dochód z tytułu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Żywcu.

Marek Czul 164,4 tys. zł (147,9 tys.)

161 tys. zł zarobił burmistrz Marek Czul w ubiegłym roku z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta. Dodatkowy dochód to 467 zł z Funduszu Świadczeń Socjalnych.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.