Ile zarabiają polskie firmy? Trend jest wzrostowy

Na koniec 2013 r. polskie firmy miały aktywa w wysokości 2 bln 562,2 mld zł, o 5,3 proc. większe niż na koniec 2012 r. - poinformował Główny Urząd Statystyczny w komunikacie nt. bilansowych wyników finansowych podmiotów gospodarczych za 2013 r.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Ile zarabiają polskie firmy? Trend jest wzrostowy

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

31 paź 2014 17:38


W zeszłym roku firmy zarobiły netto 112,5 mld zł wobec 108,0 mld zł w 2012 r. Zysk netto w roku 2013 wykazało 79,6 proc. ogółu badanych jednostek (77,9 proc. w 2012 r.), a ich przychody stanowiły 85,3 proc. przychodów z całokształtu działalności (w 2012 r. 85,1 proc.).

- W badanych przedsiębiorstwach odnotowano w 2013 roku nieznaczną poprawę podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych w stosunku do notowanych w 2012 r. Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności wyniósł 95,6 proc. (wobec 95,7 proc. w 2012 r.), wskaźnik rentowności obrotu brutto 4,4 proc. (wobec 4,3 proc.), wskaźnik rentowności obrotu netto 3,7 proc. (wobec 3,6 proc.) - poinformował GUS.

Czytaj też: Czy płaca 2144 zł brutto jest bulwersująca? Raczej nie. To prawo rynku

Przychody z całokształtu działalności badanych podmiotów były w 2013 r. wyższe o 0,7 proc. niż w roku 2012 i wyniosły 3 bln 8,4 mld zł. W strukturze tych przychodów 55 proc. stanowiły przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług), 41,5 proc. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów oraz 3,5 proc. pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe.

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności były w 2013 r. wyższe o 0,7 proc. niż w roku 2012 i wyniosły 2 bln 876,8 mld zł. W strukturze tych kosztów 96,4 proc. (wobec 96 proc. w 2012 r.) stanowiły koszty własne sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 1,9 proc. (wobec 2,1 proc.) koszty operacji finansowych i 1,7 proc. (wobec 1,9 proc.) pozostałe koszty operacyjne. Wynik finansowy na działalności gospodarczej wyniósł 131,6 mld zł (o 2,6 proc. więcej niż w roku 2012).

- Po uwzględnieniu dodatniego salda zysków i strat nadzwyczajnych w kwocie 173,8 mln zł, wynik finansowy brutto wyniósł 131,8 mld zł (zysk 164,2 mld zł, strata 32,4 mld zł). Obciążenia wyniku finansowego brutto z tytułu podatku dochodowego wyniosły 19,2 mld zł(o 5,6 proc. mniej niż w roku 2012) - napisano w komunikacie.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!
GUS

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.