Ile zarabiają członkowie korpusu służby cywilnej?

Przeciętne całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto w służbie cywilnej wynosiło w 2013 roku 4 770 zł brutto, natomiast przeciętne zatrudnienie – 121 tys. 195 osób.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Ile zarabiają członkowie korpusu służby cywilnej?

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

10 cze 2014 9:48


Na korpus służby cywilnej składają się pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz urzędnicy, którzy muszą przejść dodatkową procedurę kwalifikacyjną, po której mogą być mianowani na dane stanowisko. Mianowani urzędnicy otrzymują specjalny dodatek do wynagrodzenia.

Jak podaje portal wynagrodzenia.pl najwięcej zarabiały osoby pracujące w placówkach zagranicznych - w 2013 roku było to przeciętnie 7 983 zł brutto na miesiąc. Na drugim miejscu pod względem wysokości zarobków znaleźli się członkowie korpusu pracujący w ministerstwach z przeciętnym wynagrodzeniem 7 092 zł brutto miesięcznie.

Najmniej zarabiali członkowie korpusu cywilnego w powiatowej administracji zespolonej, na którą składa się starostwo, urząd pracy oraz np. pracownicy nadzoru budowlanego, straży pożarnej czy policji (poza funkcjonariuszami). Przeciętne wynagrodzenie w powiatach wyniosło 3 040 zł brutto miesięcznie. Nieco więcej zarabiali członkowie korpusu wchodzący w skład wojewódzkiej administracji zespolonej - przeciętnie osiągali oni zarobki rzędu 3 752 zł brutto miesięcznie.

Wśród pracowników i urzędników służby cywilnej zatrudnionych w ministerstwach najwięcej zarabiali pracujący w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, których wynagrodzenie wynosiło w 2013 roku średnio 8 298 zł brutto. Nieco mniej, bo 7 779 zł brutto, zarabiali pracownicy Ministerstwa Finansów.

Na trzecim miejscu wśród pracowników ministerialnych znalazły się osoby pracujące w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 7 702 zł brutto. Najmniej zarabiali zatrudnieni w Ministerstwie Sprawiedliwości. W 2013 roku ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie całkowite wyniosło 5 821 zł brutto.

Najwyższe z wynagrodzeń w urzędach centralnych były: w Wyższym Urzędzie Górniczym (6 875 zł brutto), w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (6 865 zł brutto) oraz w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej (6 796 zł brutto).

W zestawieniu płac w urzędach wojewódzkich, wyjątkowo, nie przodowała Warszawa. Najwyższe zarobki odnotowano w urzędach wojewódzkich w Olsztynie (4 559 zł brutto), Bydgoszczy (4 502 zł brutto) i Krakowie (4 500 zł brutto). Stolica znalazła się dopiero na czwartym miejscu.

Warto zwrócić uwagę, że realne pensje w korpusie służby cywilnej w ostatnich latach malały. W latach 2009-2012 w każdym roku odnotowywano spadek realnych wynagrodzeń członków korpusu. W 2009 roku spadek ten wyniósł 1,8 proc., w 2010 1,2 proc., w 2011 0,6 proc., a w 2012 1,4 proc.. W 2013 roku natomiast poziom ich wynagrodzeń nie zmienił się. Jednocześnie w badanym okresie w każdym roku obserwowano wzrost realnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej - najniższy w 2012 roku (0,1 proc.), a najwyższy w 2013 roku (2,5 proc.).

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.