Długotrwale bezrobotni pod skrzydłami CIS

Centrum Integracji Społecznej (CIS) jest inicjatywą skierowaną dla osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Długotrwale bezrobotni pod skrzydłami CIS

PODZIEL SIĘ


Autor: ang

28 mar 2013 16:20


Jednym z zadań Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka jest budowanie partnerstwa w ramach Projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej". Dzięki temu powstają Centra Integracji Społecznej, które są miejscem usamodzielnienia i reintegracji osób długotrwale bezrobotnych. Działalność CIS'u powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb gminy, powiatu oraz społeczności lokalnej.

Jeden z wielu sprawnie funkcjonujących Centrów Integracji Społecznej, powstały z inicjatywy Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, znajduje się w Ulhówku, w województwie lubelskim. Gmina stanowi peryferia powiatu tomaszowskiego, przez co stopień komunikacji jest mocno ograniczony, brakuje większych przedsiębiorstw, a gospodarka oparta jest głównie na rozdrobnionym rolnictwie. Wiele ludzi boryka się z problemem ubóstwa, bezrobocia i alkoholizmu. Szacuje się, że w powiecie, poziom bezrobocia wynosi ok 17 proc. Odpowiedzią na te problemy jest powstałe w dawnym hotelu pracowniczym Centrum Integracji Społecznej w Ulhówku.

- W trzech warsztatach, pracują 24 osoby, które z różnych przyczyn utraciły pracę i zdolność integracji społecznej. Uczestnicy wykonują zlecenia dla gminnej spółki wodnej i prywatnych przedsiębiorstw, za co dostają wynagrodzenie w wysokości 700 zł - wyjaśnia Dagmara Szlandrowicz, specjalista ds. zbudowania i wsparcia partnerstw ekonomii społecznej z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Uczestnicy projektu przejdą szkolenia, dotyczące trzech dziedzin: gastronomicznej, remontowo-budowlanej i inżynierii wodnej. Na jego realizację gmina dostała 300 tys. zł z budżetu województwa.

CIS działa także w Częstochowie. Samorząd lokalny i przedsiębiorstwa społeczne dostały dofinansowanie na działalność CIS, dzięki wykonywaniu pracy na rzecz Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Osoby skierowane do CIS'u otrzymują pieniądze z Funduszu Pracy. Odciąża to fundusze gminne, które do tej pory przekazywały je w postaci zasiłków.

Pod względem konkurencyjności CIS wiedzie prym, ponieważ jego oferta jest dużo atrakcyjniejsza cenowo, niż firm komercyjnych. Osoby pracujące w CIS mają dodatkowo możliwość odbycia stażu w zakładach pracy, co wpływa na ich rozwój zawodowy i większą szansę na późniejsze zatrudnienie.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.