PARTNER PORTALU partner portalu

Dariusz Piontkowski: powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z gospodarką wpływa na finanse państwa

Bez zgody premiera i ministra finansów nie ma możliwości powiązania wysokości wynagrodzeń nauczycieli z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, gdyż ma wpływ na całe finanse państwa - powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Dariusz Piontkowski: powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z gospodarką wpływa na finanse państwa

Zapowiedział pan, że chce w styczniu wznowić rozmowy zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, w którym są przedstawiciele rządu, partnerzy społeczni, przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i korporacji samorządowych. Chce pan rozmawiać na nim m.in. o finansowaniu edukacji i pragmatyce zawodu nauczycielskiego: o obowiązkach i wynagrodzeniach. Partnerzy społeczni też chcą o tym rozmawiać, mają swoje pomysły. Na przykład Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył w Sejmie projekt obywatelski, zgodnie z którym całość wydatków na edukację byłaby finansowana bezpośrednio z budżetu państwa. Co pan o tym sądzi?

Dariusz Piontkowski: Tak jak mówiłem, jest to jeden z elementów, o którym trzeba rozmawiać, ale nie tylko i wyłącznie o tym rozwiązaniu, ale też o innych, alternatywnych, nawet dużo bardziej radykalnych. Trzeba rozmawiać o kompetencjach samorządu i państwa. Gdybyśmy doszli do wniosku, że są tu potrzebne poważne przesunięcia, to wraz z tym musi być zmieniony sposób finansowania. Jednostronne przekazanie tylko i wyłącznie finansowania wynagrodzeń nauczycieli, bez wpływu na to, jak kształtuje się organizacja szkoły, bardzo szybko - moim zdaniem - doprowadziłby do gwałtownego wzrostu poziomu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i w ogóle na system edukacji. Nie wiem, czy budżet państwa by to udźwignął, ale jestem otwarty na rozmowy. Jeżeli ktoś pokaże, że można stworzyć jakiś mechanizm, który zapobiegłby takiemu gwałtownemu wzrostowi wydatków, jestem otwarty na rozmowy. Dziś nie chcę tego przesądzać.

ZNP zapowiada kolejną inicjatywę obywatelską. Chce powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Chce tego także Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Obecnie wysokość wynagrodzenia nauczycieli zależy od tzw. kwoty bazowej ustalanej co roku w ustawie budżetowej. Co pan sądzi o tym pomyśle związkowców? Czy jest szansa na to by zmienić w ten sposób mechanizm ustalania wysokości wynagrodzeń nauczycieli?

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

3 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

Karol 2019-12-17 15:02:45

Kiedy ustaną te obiecanki ,puste slowa, konferencje prasowe o niczym ,obrady,komisje stolki,podstoliki czyli pozorowanie ze reanimacja edukacji bedzie odczuwalna,Teraz ble,ble, nowe nakazy ,rozkazy coraz glupsze,Podstawy programowe przeladowane tym co 15, 16 letni nie jest w stanie pojąć i przyswoić Bezuzyteczna dla wielu przyszlych lekarzy,prawnikow np gros geografii spolecznej (tylko dla statystyk i socjologow,filozofow,politologow czyli bezuzytecznych mgr Uczen i nauczyciel w tloku,chaosie,bez wietrzenia sal (bo 5 min przerwy) matma ,j,ang,fizyka o 17,30 Obłęd,Rak sie nie myje ,bo 2 sniad w biegu

Przestępstwa w obszarach gruntów w powiecie chełmskim mają podłoże zabójstw, uważali Was za debili, macie szanse udowodnić iż nie jesteście zerami, zdjęcia dostępne na Facebook. 2019-12-12 07:17:53

Portal Samorządowy Agata Fisz-RADNI MIEJSCY- Debile z Chełma byli wpatrzeni w żydowską rodzinkę jak w obraz ,wyszła na tym również Policja., 2019-12-10 14:47:43 Tego szamba jak nauwijaliście w obszarach gruntów rolnych nawet PiS nie jest w stanie ogarnąć, Józef Zając Rektor ZDZ Chełm mógł się nawyzywać również downem, świadectwa wystawiane przez taką uczelnie Rektorów są nieważne, jeszcze został smród na gruntach po dawnym PGR w Pokrówce które wyłudziliście, Caritas też wkręciliście chlewnie dawnego PGR parobki z CIS płytkami 10lat temu wyłożył i nic się nie dzieje, płyta lotniska pod nazwą Depułtycze Królewskie graniczy z ujęcia wody które obsługuje MPGK Chełm jest to obręb Pokrówki w gminie Chełm, również działki kolejne które wyłudziliście na inne cele jak nie rolnicze z pewnością nie są w podstrefie po tym co nawywijaliście . Ze Zbigniewem Ziobro nie wyszło, zaś oszustom, złodziejom najcięższego kalibru udało się wkręcili w przestępstwa ze środków publicznych Wicepremiera Gowina.

Oszuści, złodzieje w czerwcu 2020 roku jakie planujecie wprowadzić ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej Wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z klauzulą natychmiastowej wykonalności:Tak NSA rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości po wyroku Trybunału Sprawiedliwości, UE (TUSE) z 15 września 2011roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10. Jeżeli sprzedający działki ze swojego majątku prywatnego podejmuje działania w celu zmiany ich przeznaczenia (np. z rolnego na budowlany),czy uzbrojenia wykraczające poza zwykłe formy sprzedaży, w celu sprzedaży działek musi się liczyć z obowiązkiem zapłaty VAT. Tak NSA rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT. Podobnie orzekł Najwyższy Sąd Administracyjny wyrok z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ,nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek, skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT. Wykorzystali głupowatych ludzików przeciwko nim samym. 2019-12-09 21:23:25

Jarosław Gowin szkolnictwo wyższe skierował do średniowiecza, zaś rektorom ZDZ Chełm downom dał certyfikat akademicki .Stowarzyszenie Józefa Zająca i słynne G-9 modernizacji gruntów do rozprzestrzenienia afery ograniczania praw człowieka zarejestrowane było pod tym samym adresem. Poniżej zacytuję sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych, zmian klasyfikacji gruntów bez zgody właścicieli (stron postępowań aktów prawnych) Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Wnioski : Na poziomie prac geodezyjnych nie wykonano operatów pod którymi powinni się podpisać właściciele gruntów, potwierdzam jako poszkodowany, zaś wprowadzono zmiany w ewidencji gruntów i księgach wieczystych bez zgody stron postępowania, doszło do najcięższych przestępstw w historii RP. Wybory Parlamentarne 2019- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ-Jarosław Kaczyński- Nowelą ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych należy doprecyzować stare przepisy bez taryfy ulgowej (przelicznik uwzględniany o wskaźnik inflacji i spod konturów budynków mieszkalnych, hal przemysłowych do celów nie rolniczych), jeszcze w grudniu bieżącego roku. Jak powiadał świętej pamięci III Sekretarz Partii Jan Krzywicki do Spraw Obywatelskich z którego się śmieli postkomuniści złodzieje że się nic nie dorobił "Jak nie będą się Was bali , nie będą szanowali". Za komuny złodziei zmykali za mniejsze przestępstwa jak w obszarach gruntów. Jesteśmy zbyt małym krajem oby zniszczyć najcenniejsze grunty rolne, jak to robi Józef Zając i Piotr Deniszczuk z PSL który wydał pozwolenie na budowę płyty lotniska w Depułtyczach Królewskich bez konsultacji społecznych, powiat Chełmski ze środków pochodzących z resortu Gowina, na granicy działki z ujęciem wody z hydrofornią w Pokrówce jedynym w tym obszarze, w związku z odwiertami gazu łupkowego z 1998roku wieś odpięła się od własnych ujęć wody do ujęcia wykonanego przez Kowalskiego dla gminy Chełm w 2003roku, przy wstrząsach cięższych samolotów jedyna żyła wody pitnej podskórnej ( ostatnie źródło życia) w tym obszarze zostanie zanieczyszczone obsługiwane przez MPGK Chełm , jeżeli dojdzie do nieszczęśliwszego wypadku na płycie lotniska które jest budowane czego nie możemy wykluczyć,paliwo lotnicze przedostanie się do gleby i pozabijacie ludzi z tułmanami Partii Porozumienie i Beatą Mazurek dali przyzwolenie na usiłowanie zabójstw dla własnej kariery, zobaczymy czy Wójt Kociuba lub jego zastępca Piotrowski wstrzyma prace budowlane, są zmieszani w cięższe przestępstwa które mają związek z powyższym.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.