By dostać emeryturę, trzeba się zwalniać z pracy albo likwidować działalność?

Jeżeli pracownik chce pobierać świadczenie emerytalne, musi rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

By dostać emeryturę, trzeba się zwalniać z pracy albo likwidować działalność?

PODZIEL SIĘ


Autor: Dziennik Gazeta Prawna/RynekSeniora.pl

RynekSeniora.pl

1 gru 2015 10:37


Dopóki osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nie zrezygnuje z niej, ZUS nie uruchomi wypłaty emerytury, pomimo że została już przyznana.

Ustawa emerytalna (art. 103a) ogranicza bowiem równoczesne pobieranie dwóch świadczeń - emerytury oraz wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z przepisami, prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Jednak zapisy te obowiązują tylko zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie musi więc jej likwidować ani zawieszać, aby otrzymać świadczenie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.