Sejm za wystawianiem zaświadczeń przez asystentów

Sejm wraz z poprawką uchwalił rządową nowelizację ustawy, która zakłada, że zaświadczenie lekarskie będą mogli wystawiać asystenci medyczni. Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 420 posłów, nikt nie był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Sejm za wystawianiem zaświadczeń przez asystentów

  • Według zaproponowanych rozwiązań lekarz (mający profil informacyjny) będzie mógł upoważnić do wystawiania zwolnienia lekarskiego - w jego imieniu i na podstawie dokumentacji medycznej - pracownika wykonującego zawód medyczny.
  • Chodzi m.in. o pielęgniarki, ratowników medycznych czy sekretarki medyczne.
  • Według zaproponowanych przepisów w 2018 r. minister zdrowia za pośrednictwem NFZ będzie mógł dofinansować kwotą do 50 mln zł zakup urządzeń informatycznych (sprzętu komputerowego) i oprogramowania oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń świadczeniodawców.

Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Posłanka sprawozdawca komisji Elżbieta Duda (PiS) powiedziała przed głosowaniem, że poprawka "reguluje przepisy zamieszczenia symbolu przyczyny niepełnosprawności". "A w konsekwencji rodzaju choroby, w szczególności choroby psychicznej. Przepisy szczegółowe określają termin na złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia i procedurę jej wydania" - wyjaśniała.

Zgodnie z ustawą asystent medyczny w imieniu lekarza będzie mógł wystawiać e-zwolnienia. Rozwiązanie to będzie dotyczyło około 186 tys. lekarzy i lekarzy dentystów. Sejm uchwalił nowelizację wraz z poprawkami. Jedna z nich zakłada, że ustawa wejdzie w życie w 14 dni od ogłoszenia.

Według zaproponowanych rozwiązań lekarz (mający profil informacyjny) będzie mógł upoważnić do wystawiania zwolnienia lekarskiego - w jego imieniu i na podstawie dokumentacji medycznej - pracownika wykonującego zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (mającego profil informacyjny). Chodzi m.in. o pielęgniarki, ratowników medycznych czy sekretarki medyczne. Upoważnienie będzie można wydać na nie dłużej niż 12 miesięcy. Po upływie tego czasu kolejnych upoważnień będzie można udzielać na okresy także nie dłuższe niż 12 miesięcy.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.