Wynagrodzenia na rynku zdrowia. "Regulacje podzieliły środowisko"

15 grudnia 2015r. na zaproszenie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia poświęcone wynagrodzeniom pracujących w tym sektorze.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Wynagrodzenia na rynku zdrowia. "Regulacje podzieliły środowisko"

PODZIEL SIĘ


Autor: JP

16 gru 2015 11:50


Jak informuje OPZZ, w dyskusji uczestniczyła reprezentacja strony społecznej: związki zawodowe zrzeszające m.in. pracowników ratownictwa medycznego, diagnostów, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek a także członkowie Rady Dialogu Społecznego i samorządów zawodowych.

Minister Konstanty Radziwiłł podkreślił, że realizacja zapisów rozporządzeń przyznających wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych jest obecnie jedną z najbardziej palących spraw resortu zdrowia. O randze problemu świadczy też fakt rozpatrywania tej tematyki na pierwszym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego 14 grudnia 2015r. 

Rozporządzenia płacowe, przyznające podwyżki pielęgniarkom i położnym podwyżki od czasu ich wejścia w życie budzą poważne kontrowersje prawne, a w praktyce są źródłem niepokojów społecznych w podmiotach leczniczych.

Problem jest wieloaspektowy: począwszy od opinii o niekonstytucyjności zapisów rozporządzeń w wielu zakresach, poprzez rażące złamanie konsultacji społecznych, po problemy pracownicze i społeczne w samych placówkach, gdzie inne grupy pracujących zawodów także domagają się jednakowego traktowania i występują z roszczeniami płacowymi do dyrektorów jednostek.

Paradoksalnie, przepisy nawet różnicują grupę pielęgniarek i położnych, w zależności od sposobu czy terminu nawiązanego stosunku pracy – nie wszystkie otrzymują podwyżki. Rozporządzenie nie objęło podwyżkami pielęgniarek zatrudnionych np. w domach pomocy społecznej, inspekcji sanitarnej, publicznej służby krwi, medycynie pracy itd.

Pulę nieszczęść zamyka wątpliwe i niegwarantowane finansowanie tych podwyżek – z jednej strony wadliwa podstawa prawna, z drugiej znaczące skutki finansowe regulacji nakreślone zostały aż na kolejne 4 lata.

Według ministra problem wymaga dwutorowego działania: regulacji umożliwiającej rozwiązanie tej sytuacji doraźnie oraz systemowego uregulowania wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia.

Nierówne traktowanie

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

pacjentka 2015-12-28 17:15:19

Nie ma pieniędzy – źle. Są – jeszcze gorzej. Niegwarantowane finansowanie, nierówny podział… Polska właśnie. Moja kuzynka wyjechała niedawno do Szwajcarii przez polski oddział Curaswiss. Na początku troche żałowała ze względu na tęsknotę za domem, ale jak czyta teraz w mediach co dzieje się w jej branży w Polsce to twierdzi, że to jedna z jej najlepszych życiowych decyzji. Dordzy politycy! Weźcie się za pomoc służbie zdrowia pożądnie, bo niedługo wszyscy skuszeni godnymi warunkami I dobrymi płacami uciekną nam na zachód! – pacjentka