Wymogi dla pielęgniarek, które chcą wypisywać recepty

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do kursu specjalistycznego dla pielęgniarek "Ordynowanie leków i wypisywanie recept".
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Wymogi dla pielęgniarek, które chcą wypisywać recepty

PODZIEL SIĘ


Autor: Rynek Zdrowia

2 gru 2015 16:26


Zgodnie z programem kształcenia kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept do części I może przystąpić pielęgniarka albo położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa dotyczy również osób, które ukończyły studia jednolite) oraz pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Natomiast do części II może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której mowa w art. 15a ust. 2 powyższej ustawy tj.: pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia, na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo lub pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Warunki przystąpienia pielęgniarki albo położnej do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowania leków i wypisywania recept część I i II nie muszą być spełnione łącznie. To oznacza, że pielęgniarka albo położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi posiadać dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

Ponadto, zgodnie z art. 72 ust. 2 ww. ustawy, do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które: posiadają prawo wykonywania zawodu; zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

W grudniu 2015 r. kurs będzie realizowany przez wskazane na stronie internetowej ministerstwa uczelnie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.