Ukraiński dyplom i doświadczenie to w Polsce za mało

Media rozpisują się o sprawie 53-letniej lekarki z Ukrainy. Pani doktor pracowała na Ukrainie przez 25 lat jako pediatra neonatolog. Przyjechała do Polski dwa lata temu i próbuje podjąć pracę jako lekarz. Nostryfikowała dyplom, jednak to nie wystarcza.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Ukraiński dyplom i doświadczenie to w Polsce za mało

PODZIEL SIĘ


Autor: Rynek Zdrowia (Luiza Jakubiak)

www.rynekzdrowia.pl

8 lis 2013 11:39


Trudności wynikają z faktu, iż tryb uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej jest inny niż ten, który ma zastosowanie wobec tychże uzyskanych poza UE.

Jeśli chodzi o uznanie kwalifikacji lekarzy czy przedstawicieli innych zawodów medycznych (w tym także farmaceutów, pielęgniarek, położnych) z państw UE i stowarzyszonych z UE - obowiązują zasady zawarte w dyrektywie UE 2005/36 dotyczącej wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych.

W przypadku obywateli spoza UE, sytuację rozstrzygają przepisy wewnętrzne: lekarz po uznaniu w drodze nostryfikacji dyplomu może się ubiegać w Polsce o ograniczone prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego i złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Dopiero po spełnieniu tych dodatkowych warunków może się ubiegać o prawo wykonywania zawodu.

Droga do specjalizacji

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, opisywana lekarka z Ukrainy po raz pierwszy zgłosiła się do resortu w drugiej połowie 2012 roku w celu uzyskania informacji dotyczących uznawania kwalifikacji i dotyczących nostryfikacji dyplomu lekarza. Odbyła także kilka spotkań z pracownikami departamentów: prawnego oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

- Otrzymała również pisemne informacje o zasadach uznawania kwalifikacji oraz przyznawania prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi. Obecnie - po nostryfikacji dyplomu oraz uzyskaniu decyzji Ministra Zdrowia o uznaniu w części stażu podyplomowego lekarza - posiada ograniczone prawo wykonywania zawodu - podaje biuro prasowe resortu i informuje, co powinna zrobić kobieta:

- W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu na terytorium RP powinna odbyć staż podyplomowy w zakresie, który nie został uznany przez Ministra Zdrowia oraz zdać Lekarski Egzamin Państwowy. Po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu będzie mogła ubiegać się o uznanie tytułu specjalisty.

MZ przypomina, że lekarz, który posiada tytuł specjalisty uzyskany za granicą, nie podchodzi do PES w Polsce. Zainteresowany lekarz może wszcząć tę procedurę dopiero po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu, które przyznaje właściwa okręgowa izba lekarska. Lista wymaganych dokumentów zawarta jest w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

W 2013 r. (stan na 7 listopada) minister zdrowia wydał 12 decyzji o uznaniu tytułu specjalisty uzyskanego za granicą, z czego 4 dotyczyły tytułów uzyskanych na Ukrainie i 1 decyzję o odmowie uznania (tytuł specjalisty nie był uzyskany na Ukrainie).

Polacy na intelektualnych saksach

- Jeśli kandydat spełni wszystkie warunki wymagane przepisami prawa, to Izba nie może odmówić mu przyznania prawa wykonywania zawodu - komentuje Mieczysław Szatanek, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i dodaje:

- Jednak jeśli ktoś posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, to pokona wszelkie bariery. Miesięcznie przyznajemy od kilku do kilkunastu praw wykonywania zawodu osobom z dyplomami zagranicznych uczelni.

Cały artykuł czytaj tutaj. Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.