Sejm ułatwi cudzoziemcom wykonywanie w Polsce zawodów pielęgniarki i położnej?

Poselski projekt noweli rozpatrzyła w środę (8 lipca) w ramach pierwszego czytania sejmowa Komisja zdrowia. Projekt wprowadza zmiany m.in. do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz do ustawy o systemie oświaty.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Sejm ułatwi cudzoziemcom wykonywanie w Polsce zawodów pielęgniarki i położnej?

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/ jk

8 lip 2015 19:28


Ustawa, jak wyjaśniała przedstawiając założenia projektu Elżbieta Gelert (PO), jest próbą rozwiązania kilku ważnych problemów. Wymieniła wśród nich m.in. niedostateczny udział pielęgniarek i położnych w kadrze dydaktycznej w ramach kształcenia innych zawodów medycznych oraz niemożność prowadzenia przez pielęgniarki i położne zajęć dydaktycznych bez obawy o utratę prawa do wykonywania zawodu.

Wśród problemów, które ma uregulować nowela, Gelert wskazała także na utrudniony dostęp cudzoziemców do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce oraz niedobór tych zawodów w naszym kraju. Sygnalizowała także np., że uczniowie korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej w szkołach w nieodpowiednich warunkach.

Działalność dydaktyczna

W obowiązującej ustawie działalność dydaktyczna traktowana jest jako wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej tylko jeśli dotyczy ona kształcenia i doskonalenia pielęgniarek i położnych. Jeśli pielęgniarka prowadzi zajęcia w ramach kształcenia osób wykonujących inne zawody medyczne, np. ratowników medycznych, nie jest to traktowane jako wykonywanie zawodu. Nowela ma to zmienić.

Czytaj też: Najstarsza pielęgniarka w USA skończyła 90 lat

Istniejące przepisy przewidują, że pielęgniarka lub położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie.

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi odnośnie tych zapisów w noweli doprecyzowano m.in., że okres przeszkolenia wlicza się do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

W projekcie zaproponowano rozwiązanie, zgodnie z którym odbycie stażu adaptacyjnego we wskazanym podmiocie leczniczym można uznać za równoznaczne z odbyciem przeszkolenia. Tym samym, w praktyce czas szkoleń cudzoziemców - pielęgniarek i położnych zamierzających wykonywać czasowo lub na stałe w Polsce zawód skrócą się. Rozwiązanie to, jak zaznaczono ma dotyczyć wyłącznie cudzoziemców, którzy zamierzają podjąć wykonywanie zawodu po przerwie trwającej łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat przed przeniesieniem się do Polski.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

Marcin 2015-07-10 10:42:58

A może sejm pomyślałby nad poniesieniem płacy żeby pielęgniarki nie musiały wyjeżdżać za pośrednictwem programów takich jak CuraSwiss?