Rzecznik praw pacjenta zajął się normami zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Zdaniem rzecznika praw pacjenta minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych mają bezpośredni wpływ na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych i opieki sprawowanej nad pacjentem oraz na jego bezpieczeństwo.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Rzecznik praw pacjenta zajął się normami zatrudnienia pielęgniarek i położnych

PODZIEL SIĘ


Autor: JP

27 paź 2015 20:37


Mając na uwadze zapewnienie pacjentom należytej opieki pielęgniarskiej i położniczej oraz właściwego poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych rzecznik praw pacjenta wystąpił do ministra zdrowia o informację nt. podjętych działaniach systemowych dotyczących zabezpieczenia pacjentów w świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki i położne.

Rzecznik wystąpił także do podmiotów tworzących placówki – marszałków województw, ministra zdrowia, ministra spraw wewnętrznych, ministra obrony narodowej, rektorów publicznych uczelni medycznych, starostów powiatów – o informację, jak przez kierowników podległym im podmiotów leczniczych rozwiązana jest kwestia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Z informacji wpływających do biura rzecznika, w tym wniosków z prowadzonych postępowań wyjaśniających, wynika, że brak zapewnienia odpowiedniej – ze względu na potrzeby konkretnej komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego – obsady personelu medycznego może rzutować na bezpieczeństwo pacjentów oraz jakość udzielanych im świadczeń zdrowotnych.

Normy pracy pielęgniarek

Sytuacja, gdy jedna pielęgniarka czy położna udziela świadczeń na rzecz kilkudziesięciu pacjentów niesie ryzyko obniżenia standardów opieki medycznej i wystąpienia większej liczby różnego rodzaju zdarzeń niepożądanych.

Problem właściwej obsady pielęgniarskiej i położniczej w placówkach medycznych w ostatnich miesiącach był często poruszany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych – m.in. w raporcie „Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych” z maja 2015 r., w apelach Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, a także w licznych doniesieniach medialnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.