Projekt dotyczący norm zatrudnienia pielęgniarek w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia regulujący normy zatrudniania pielęgniarek i położnych został skierowany do konsultacji publicznych. Określenie liczby i kwalifikacji pielęgniarek ma m.in. gwarantować jakość świadczeń i zmniejszać ryzyko błędów.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Projekt dotyczący norm zatrudnienia pielęgniarek w konsultacjach publicznych

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/JS

13 kwi 2018 16:29


  • Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślał w marcu, że "tak jak zapewniał środowisko pielęgniarskie, normy zatrudniania zostaną zaprezentowane i wdrożone, bo od tego zależy bezpieczeństwo pacjentów".
  • Szumowski po spotkaniu z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych w styczniu wskazywał, że trzeba pilnie podjąć działania na rzecz zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych.
  • Ocenił wówczas, że starzenie się kadr pielęgniarek i położnych oraz deficyt w tej grupie zawodowej to "chyba najbardziej pilny problem" systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego napisano, że zmiany są rezultatem "Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce", która została opracowana przez MZ we współpracy ze środowiskiem. Wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych określono w niej w wymiarze 0,6 na łóżko (dla oddziałów o profilu zachowawczym) i 0,7 (dla oddziałów o profilu zabiegowym) wraz z wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi.

Obowiązek ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych został wprowadzony w 2000 r. Aktualnie podstawą prawną w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Autorzy regulacji podnoszą, że wymóg zapewnienia określonej liczby pielęgniarek i położnych prowadzi do zapewnienia jakości świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, udziału pielęgniarek i położnych w świadczeniach realizowanych przez lekarzy i innych pracowników wykonujących zawody medyczne, zmniejszenia liczby powikłań i zakażeń wewnątrzszpitalnych, zmniejszenia liczby błędów medycznych, a także do planowania środków finansowych na zadania wykonywane przez pielęgniarki.

Wskazano, że w sytuacji niewystarczającej liczby pielęgniarek i położnych może dochodzić m.in. do wydłużenia hospitalizacji; zwiększenia liczby powikłań, zakażeń wewnątrzszpitalnych, upadków, śmiertelności pacjentów, błędów medycznych a w konsekwencji ponownych hospitalizacji.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.