Po leczeniu i rehabilitacji powrót do pracy powinien nastąpić możliwie szybko

Po 50. roku życia znacznie wzrasta w Polsce liczba osób niepełnosprawnych, opuszczających rynek pracy. Niestety, większość osób wymagających rehabilitacji zawodowej nie ma do niej dostępu - alarmują eksperci. Potrzebne są zmiany w przepisach. W powrocie tych osób na rynek pracy coraz większą rolę będą odgrywać pracodawcy.

REKLAMA


Puls HR Puls HR

Po leczeniu i rehabilitacji powrót do pracy powinien nastąpić możliwie szybko

PODZIEL SIĘ


Autor: Rynek Zdrowia

www.rynekzdrowia.pl

11 cze 2016 19:59


Projekt „Zdrowi - Aktywni - Konstruktywni” realizowany przez Fundację na rzecz Zdrowego Starzenia ma na celu wypracowanie rozwiązań systemowych, ukierunkowanych na zapobieganie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy osób z powodów zdrowotnych oraz sprzyjanie szybszemu ich powrotowi do aktywności zawodowej. Jego celem jest również likwidacja barier w zatrudnianiu osób nie w pełni sprawnych.

Jak podkreślała dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, członek Rady NFZ, dzisiaj jest w Polsce ponad 6 mln osób w wieku produkcyjnym nieaktywnych zawodowo, znajdujących się poza rynkiem pracy.

Z tej liczby 25% to osoby, które znalazły się poza tym rynkiem z powodów zdrowotnych - przewlekłych chorób, które wiążą się z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wydłużyć życie w zdrowiu

Jak podkreślała Justyna Mieszalska, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, wydłużenie życia w zdrowiu jest jednym z priorytetów resortu. Narodowy Program Zdrowia będzie zawierał m.in. takie zadanie. NPZ ma wejść w życie jako akt wykonawczy w ciągu najbliższych miesięcy.

- NPZ to działanie wielosektorowe. Nie możemy się zamknąć jedynie w obszarze ochrony zdrowia, bo rynek pracy to także inne resorty, ale również pracodawcy - wyliczała dyrektor Mieszalska.

- W ministerstwie pracujemy nad koordynacją kilku projektów - opieki psychiatrycznej, opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej oraz opieki nad rodziną, w której może urodzić się dziecko z wadami rozwojowymi - dodała.

Justyna Mieszalska zapowiedziała także, mające nastąpić w najbliższym czasie, duże zmiany w zakresie przepisów dotyczących medycyny pracy. Istotna będzie nie tyle zmiana nazwy ustawy, ale przede wszystkim obszar, jaki będzie obejmowała.

Dotyczyć będzie nie tylko pracowników w rozumieniu kodeksu pracy (zatrudnionych na umowach o pracę), ale wszystkich pracujących, zatrudnieni także na umowach cywilno-prawnych.

(...)

Rośnie rola pracodawców

Ogromną rolę w systemie spełniają pracodawcy, a będzie ona jeszcze rosła wraz z koniecznymi zmianami w zakresie edukacji, profilaktyki, szybkiej interwencji, dostosowywania stanowisk pracy do zatrudniania osób przewlekle chorych, a także z orzeczoną niepełnosprawnością.

- Każdy z pracodawców chciałby, aby jego pracownik był zdrowy i maksymalnie wydajny. Rzeczywistość nie jednak taka piękna - mówił Andrzej Mądrala, wiceprezydent organizacji Pracodawcy RP. - Pracownicy też chorują. Niestety, dzisiaj w przedsiębiorstwach nikt im nie pomaga, aby jak najszybciej wracali do sprawności po chorobie czy wypadku.

- Obok liczenia przychodów i zysków, zajmijmy się zdrowiem pracowników, aby jak najdłużej byli aktywni zawodowo - apelował m.in. do przedsiębiorców Andrzej Mądrala.

Cały artykuł czytaj tutaj

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.