Opiekunowie medyczni rozwiążą problem braku pielęgniarek? Bodnar apeluje do ministra zdrowia

• Konieczna jest radykalna poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych oraz wynagrodzeń tej grupy zawodowej - ocenia rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.
• Zaapelował do ministra zdrowia o podjęcie działań systemowych, pozwalających na zwiększenie liczby pielęgniarek.
• Jego zdaniem należy zastanowić się też nad zwiększeniem możliwości włączenia opiekunów medycznych do zabezpieczenia usług opiekuńczych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Opiekunowie medyczni rozwiążą problem braku pielęgniarek? Bodnar apeluje do ministra zdrowia

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/AT

14 cze 2016 11:33


Z informacji napływających do biura RPO wynika, że obsada pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych nie zawsze zapewnia właściwą jakość opieki zdrowotnej. Ponadto, z danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych (NIPiP) wynika, że stale wzrasta przeciętny wiek pielęgniarek i położnych (średnia wieku pielęgniarek w 2008 r. wynosiła 44,19 lat, a położnych 43,23 lata; natomiast w 2013 r. średnia ta wynosiła dla pielęgniarek już 48,69 lat, zaś dla położnych - 47,69 lat).

Zdaniem Bodnara dane te w sposób oczywisty wskazują, że osoby młode nie chcą wykonywać tych zawodów, przede wszystkim ze względów finansowych.

"Zapewnienie odpowiedniej liczby personelu pielęgniarskiego i położnych w podmiotach leczniczych jest problemem nie tylko strukturalnym. Zjawisko to ma również wymiar prawny, to bowiem na władzy publicznej spoczywa obowiązek zapewnienia prawa do ochrony zdrowia i równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych" - zaznacza Bodnar w piśmie do ministra Konstantego Radziwiłła.

Czytaj też: Pielęgniarki będą musiały obowiązkowo pracować w zawodzie po ukończeniu szkoły?

Zdaniem rzecznika w kontekście równego dostępu do świadczeń zdrowotnych należy też postrzegać zagadnienie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Ich zapewnienie - wskazuje Bodnar - z punktu widzenia pacjenta jest formalną gwarancją standardu opieki pielęgniarskiej i położniczej. Rzecznik zwraca uwagę, że dotychczas nie wdrożono rozwiązań systemowych, pomimo wcześniejszych deklaracji resortu, że ten problem jest dostrzegany.

W ocenie Bodnara problem ten nawet się pogłębia, z uwagi na malejące zainteresowanie wykonywaniem zawodu pielęgniarki czy położnej, migracje w poszukiwaniu godziwych warunków pracy i zarobków, a także rozwój sieci podmiotów leczniczych (głównie prywatnych) oraz zwiększające się zapotrzebowanie na usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze w związku ze znaczącym postępem starzenia się polskiego społeczeństwa. Rzecznik wskazuje, że podobne ustalenia wynikają z kontroli przeprowadzonej przez NIK w szpitalach w 2015 r.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.