Obowiązki pracodawcy w zakresie rozpoznawania u pracownika choroby zawodowej

W przypadku chorób zawodowych obowiązują określone zasady postępowania dotyczące zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Obowiązki pracodawcy w zakresie rozpoznawania u pracownika choroby zawodowej

PODZIEL SIĘ


Autor: Przyjaciel przy pracy (Anna Słowińska)

22 gru 2014 11:17


Co to jest choroba zawodowa?

Choroba zawodowa jest spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Powstaje wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia (hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne itp.).

Czytaj też: Praktycy kontra psycholodzy: wypalenie zawodowe to choroba czy wymówka dla leniwych?

Choroby zawodowe zwykle występują po dłuższym okresie przebywania w niesprzyjających warunkach, a ich przebieg i leczenie jest równie długotrwałe. Zachorowanie na chorobę zawodową wiąże się z określonymi przywilejami, ochrona przysługująca pracownikowi jest wtedy znacznie większa niż w razie stwierdzenia u niego zwykłej choroby.

Zgodnie z Kodeksem pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę:

1) wymienioną w wykazie chorób zawodowych (stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych - t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1367),

Czytaj też: Przez jakie choroby najczęściej tracimy pracę?

2) jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Oba te warunki muszą zostać spełnione łącznie. Do chorób zawodowych zalicza się m.in.: chorobę mikrofalową, gorączkę metaliczną, ołowicę, pylicę, rozedmę płuc, zespół cieśni nadgarstka.

Zgłaszanie choroby zawodowej

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej oraz jej rozpoznanie może nastąpić u pracownika lub byłego pracownika, w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu, lecz nie później niż w okresie, który został określony w wykazie chorób zawodowych (np. 3 dni - gorączka metaliczna, 1 rok - astma oskrzelowa, 10 lat - zaćma popromienna).

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.