informacje z tematu: Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii | pulshr.pl https://www.pulshr.pl/ Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości pl dominik.szmidt@wnp.pl (Dominik Szmidt)