informacje z tematu: Marian Wąsowicz | pulshr.pl https://www.pulshr.pl/ Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości pl dominik.szmidt@wnp.pl (Dominik Szmidt) Marian Wąsowicz członkiem zarządu spółki Alma Market w upadłości https://www.pulshr.pl/zmiany-kadrowe/marian-wasowicz-czlonkiem-zarzadu-spolki-alma-market-w-upadlosci,49890.html Thu, 04 Jan 2018 16:55:20 +0100