informacje z tematu: Marzenna Drab | pulshr.pl https://www.pulshr.pl/ Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości pl dominik.szmidt@wnp.pl (Dominik Szmidt) Karta Nauczyciela: Zatrudnianie nauczycieli tylko na umowie o pracę https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/karta-nauczyciela-zatrudnianie-nauczycieli-tylko-na-umowie-o-prace,45202.html https://pliki.pulshr.pl/i/10/84/58/108458_r2_620.jpg Thu, 06 Jul 2017 12:36:00 +0100 Finansowanie oświaty: Resort edukacji ma konkretne plany wobec nauczycieli https://www.pulshr.pl/edukacja/finansowanie-oswiaty-resort-edukacji-ma-konkretne-plany-wobec-nauczycieli,44182.html https://pliki.pulshr.pl/i/10/84/40/108440_r2_620.jpg Tue, 30 May 2017 11:34:00 +0100 Zmiany dotyczące sześciolatków w szkołach: Co z nauczycielami? http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/szesciolatki-i-szkola-co-z-pieniedzmi-nauczycielami-i-miejscami-w-przedszkolach,76376.html https://pliki.pulshr.pl/i/10/84/38/108438_r2_620.jpg Fri, 08 Jan 2016 09:56:00 +0100