Zwiększyła się liczba etatowych pracowników w organizacjach pozarządowych

- W latach 1997-2012 liczba działających organizacji trzeciego sektora (pozarządowych) wzrosła trzykrotnie. Blisko trzykrotnie wzrosły też ich przychody, a o ponad połowę zwiększyła się liczba ich etatowych pracowników - wynika z badań GUS.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zwiększyła się liczba etatowych pracowników w organizacjach pozarządowych

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

1 kwi 2014 16:44


W 1997 r. działało 27,4 tys. organizacji trzeciego sektora, w 2005 r. - 67,5 tys., a w 2010 - 80,4 tys. W 2012 r. był ich 83,5 tys. Spośród nich 69,6 tys. stanowiły stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, 8,5 tys. - fundacje, 3,6 tys. - samorząd gospodarczy i zawodowy oraz organizacje pracodawców, a 1,8 tys. - społeczne podmioty wyznaniowe.

Co dziesiąty podmiot z tej grupy miał status organizacji pożytku publicznego (OPP) - działało ich w sumie 8,0 tys.

Organizacje prowadzące działalność w 2012 r. najczęściej miały swe siedziby na Mazowszu (13,4 tys.), w Wielkopolsce (8,4 tys.) i Małopolsce (7,4 tys.).

Najwięcej organizacji miało średni zasięg działalności. Na skalę gminy prowadziło ją 38 proc. z nich, a powiatu - 22 proc. Organizacje obejmujące swoją działalnością obszar większy niż powiat, ale nieprzekraczający województwa, stanowiły 18 proc., zaś na poziomie ponadwojewódzkim, krajowym, działało 17 proc. Najmniej liczne były organizacje o najszerszym i najwęższym zakresie działania - wykraczające poza granice kraju stanowiły 6 proc., a aktywne jedynie w swoim najbliższym sąsiedztwie - 9 proc.

Trzy czwarte (75 proc.) badanych organizacji prowadziło wyłącznie nieodpłatną działalność statutową. Stosunkowo liczne były także podmioty, które prowadziły działalność statutową zarówno w formie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, ale nie prowadziły działalności gospodarczej (18 proc.). Organizacje prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na to, czy towarzyszyła jej odpłatna działalność statutowa, czy też nie, stanowiły jedynie 7 proc. wszystkich badanych przez GUS podmiotów.

Jako główną dziedzinę swej działalności organizacje najczęściej deklarowały sport, turystykę, rekreację, hobby oraz ratownictwo - jedną z tych dwóch dziedzin wykazała niemal połowa jednostek (odpowiednio 30 proc. i 18 proc.). Kolejnymi pod względem popularności dziedzinami działalności były kultura i sztuka (11 proc.), edukacja i wychowanie, badania naukowe (9 proc.) oraz pomoc społeczna i humanitarna (8 proc.).

Aktywne organizacje wykazały, że na koniec 2012 r. miały łącznie 10 mln członków (o 3,4 mln mniej niż w roku 2005). Najwięcej miały ich organizacje pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego bez kółek rolniczych (zrzeszały średnio po 563 osoby) oraz typowe stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne (średnio po 206 osób).
CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.