Zmniejsza się liczba osób w wieku produkcyjnym. Czym to grozi?

Obserwowane trendy w demografii zapowiadają trudności na rynku pracy i ubezpieczeń społecznych w następnych latach - ocenia GUS w materiale poświęconym sytuacji ludnościowej w Polsce.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zmniejsza się liczba osób w wieku produkcyjnym. Czym to grozi?

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

6 cze 2014 13:50


"W okresie najbliższych pięciu lat można się spodziewać zmniejszania się liczby ludności w wieku produkcyjnym. Ubytek ten będzie w znacznie większym stopniu dotyczył ludności w wieku mobilnym niż niemobilnym nawet przy uwzględnieniu ustawowego przesunięcia wieku emerytalnego począwszy od 2013 roku" - napisał GUS.

W końcu 2013 roku ludność w wieku poprodukcyjnym liczyła ponad 7 mln osób, a jej udział w ogólnej populacji wyniósł 18,4 proc., podczas gdy w 2000 r. było to odpowiednio: 5,7 mln i 15 proc. W stosunku do 2012 roku liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła o 217 tys., czyli o 0,6 pkt proc.

"Obserwowane w ostatnich latach zmiany demograficzne wskazują, że sytuacja ludnościowa Polski jest nadal trudna, aczkolwiek nieco korzystniejsza niż na przełomie stuleci. Jednakże w najbliższej perspektywie nie należy oczekiwać znaczących zmian, które mogłyby zapewnić stabilny rozwój demograficzny. Niska liczba zawieranych małżeństw oraz zmiany w trendzie urodzeń będą miały negatywny wpływ na przyszłą dzietność, zwłaszcza wobec utrzymującej się wysokiej skali emigracji Polaków za granicę (szczególnie emigracji czasowej ludzi młodych)" - napisano w raporcie.

Czytaj też: Polsce grozi rewolucja społeczna

"Trwający proces starzenia się polskiego społeczeństwa będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużanie się trwania życia, jest pogłębiany niskim poziomem dzietności. W przyszłości będzie to powodować zmniejszanie się podaży siły roboczej na rynku pracy i utrudnienia w systemie zabezpieczenia społecznego w wyniku wzrostu liczby i odsetka ludzi w starszym wieku" - zauważono.

Jak ocenił demograf, profesor Politechniki Opolskiej Kazimierz Szczygielski, Polska jest jednym z krajów o najgorszych wskaźnikach demograficznych na świecie. "Tendencja spadku liczby ludności jest bardzo wyraźna. Ten proces rozpoczął się już jakiś czas temu, a w Polsce większość ludności w wieku mobilnym - czyli w wieku 18-44 lat - jest już na rynku. Szacunki mówią o tym, że jeszcze w tym półwieczu liczba Polaków może skurczyć się nawet o ok. 20 proc." - powiedział naukowiec.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.