Zawód deficytowy - maszynista kolejowy

W ciągu najbliższych 5 lat i przy założeniu, że przewozy kolejowe nie wzrosną istotnie, potrzebnych będzie ponad 3 tys. maszynistów.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zawód deficytowy - maszynista kolejowy

PODZIEL SIĘ


Autor: wnp.pl/Piotr Stefaniak

wnp.pl

7 mar 2013 10:44


Takie szacunki przedstawia Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, opierając się na średnim wysokim wieku tej grupy pracowników.

Resort ocenia, że spośród około 17,5 tys. osób mających uprawnienia do prowadzenia pojazdów trakcyjnych w Polsce ponad połowa znajduje się w przedziale 46-60 lat. Z kolei statystyki Urzędu Transportu Kolejowego wskazują, że - według stanu na 31 sierpnia 2012 r. - maszynista miał średnio 49 lat i 10 miesięcy.

Pilnie potrzeba zatem uruchomić dodatkowe szkolenia, a przy okazji uporządkować kilka spraw dotyczących systemu szkolenia, wydawania licencji i normowania pracy, co wymagają też dyrektywy unijne. Temu służyć ma nowelizowana ustawa o transporcie kolejowym.

- Rada Ministrów przyjęła ją 12 grudnia ub. r. - przypomniał wiceminister transportu Andrzej Massel, prezentując projekt posłom z sejmowej Komisji Infrastruktury.

Według niego, nowe przepisy pozwolą też ujednolicić standardy bezpieczeństwa ruchu. Większe uprawnienia zdobędzie w tym względzie prezes Urzędu Transportu Kolejowego. To on będzie wydawał m.in. instrukcje i wytyczne dla przewoźników, także o pracy maszynistów. Obecnie przewoźnicy samodzielnie normują w przepisach wewnętrznych zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie, które są rozbieżne. Warunkiem dopuszczenia przewoźnika do działalności będzie stosowanie ujednoliconych przepisów i praktyk.

Wprowadzony zostanie nowy system przyznawania uprawnień dla maszynistów, który wiąże się ze spełnieniem kilku podstawowych warunków, jakie będą musieli spełniać przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury (są obowiązani do opracowania nowych procedur wewnętrznych wydawania świadectw maszynistów) oraz ośrodki szkolenia i egzaminowania maszynistów (muszą m.in. zapewnić odpowiednich instruktorów i egzaminatorów oraz uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez prezesa UTK).

W projekcie zawarto ponadto przepisy przejściowe, uwzględniające - wynikający z dyrektywy 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady - harmonogram wprowadzania nowych zasad nabywania uprawnień maszynistów na terenie Unii Europejskiej. Osoby ubiegające się o pracę na stanowisku maszynisty, które będą nabywać uprawnienia według nowych zasad, są obowiązane do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym przed uzyskaniem licencji. Ostateczny termin nabycia licencji ma zacząć obowiązywać w całej UE do 29 października 2018 r.

- Nowa ustawą chcemy także wyeliminować negatywne zjawiska, w tym poprzez monitorowanie czasu pracy maszynistów ograniczyć pracę dla więcej niż jednego przewoźnika - dodał wiceminister.

W celu szczegółowego omówienia projektu ustawy, komisja sejmowa powołała siedmioosobową specjalną podkomisję.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

2 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

lotos mechanik 2014-04-10 06:28:26

dla nas dobrze pracodawcy beda musieli podnosic stawki plac zeby pozyskac lub utrzymac pracownika

Anonim 2013-03-07 22:11:50

A my szkolimy kolejarzy, żeby do Belgii i Holandii wyjeżdżali. Teraz to i nam brakuje...