Wzrost liczby miejsc pracy głównie dzięki subsydiom

Obserwowany na początku 2013 roku wyraźny wzrost liczby miejsc pracy wynika głównie ze wzrostu liczby miejsc pracy subsydiowanych - ocenia w raporcie kwartalnym NBP.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Wzrost liczby miejsc pracy głównie dzięki subsydiom

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

21 mar 2013 11:46


Zgodnie z raportem NBP na temat rynku pracy, W czwartym kwartale 2012 obserwowano pewną stabilizację po stronie popytu na pracę, której towarzyszyły krótkookresowe wahania liczby wolnych miejsc pracy zgłaszanych do urzędów pracy.

Odnotowany na początku tego roku wyraźny wzrost ogólnej liczby wakatów wynikał jednak głównie z większej liczby subsydiowanych miejsc pracy, w mniejszym zaś stopniu ze zwiększenia "rynkowej" części popytu.

W czwartym kwartale 2012 r. popyt na pracę mierzony liczbą wakatów zgłaszanych do urzędów pracy zdawał się wykazywać pewne oznaki ożywienia.

Przeciętna liczba wolnych miejsc pracy wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału o 2,8 proc. kwartał do kwartału do poziomu 71 tys.

Po wyłączeniu subsydiowanej części ofert widoczna była stabilizacja liczby ofert zgłaszanych do UP w ciągu miesiąca na relatywnie niskim poziomie ok. 41 tys.

Podobnie, wzrosty odnotowane w pierwszych miesiącach 2013 r. (o 15,4 proc. miesiac do miesiaca w styczniu i 7,2 proc. mdm w lutym b.r., wg szacunków MPiPS) związane były z bardziej intensywną kreacją subsydiowanych miejsc pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

W szczególności liczba miejsc aktywizacji zawodowej wzrosła w styczniu b.r. skokowo o ponad 9 tys. (po usunięciu efektów sezonowych o 45,9 proc. mdm). Tempo wzrostu niesubsydiowanej części wakatów było znacznie niższe (w styczniu 4,3 proc. mdm ). Niemniej jednak w zauważalny sposób przyczyniło się do wyhamowania dotychczas malejącego trendu "rynkowej" części popytu na pracę.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.