Wskaźnik Rynku Pracy - można spodziewać się poprawy

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) podało, że Wskaźnik Rynku Pracy spadł we wrześniu o 0,6 pkt, do 79,9 pkt. Oznacza to, że biuro przewiduje poprawę na rynku pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Wskaźnik Rynku Pracy - można spodziewać się poprawy

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/JP

1 paź 2015 10:13


- Pozytywne sygnały płynące z rynku pracy dotyczą przede wszystkim liczby nowych ofert zatrudnienia rejestrowanych w urzędach pracy oraz publikowanych w internecie - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

- Z drugiej strony maleje liczba bezrobotnych wyrejestrowujących się ze spisu bezrobotnych z tytułu podjęcia zatrudnienia. Jednoczesny wzrost liczby ofert pracy i spadek osób ją znajdujących może świadczyć o rosnącym niedopasowaniu między popytem na pracę zgłaszanym przez przedsiębiorców a podażą pracy - dodano.

Z danych Biura wynika, że we wrześniu pięć składowych wskaźnika oddziaływało w kierunku spadku jego wartości, a wpływ dwóch składowych był niewielki.

- Składowe zapowiadają poprawę sytuacji na rynku pracy. Jedna zmienna jest neutralna, a dwie działają w kierunku wzrostu wartości wskaźnika - czytamy w komunikacie.

Więcej ofert pracy

Eksperci BIEC wskazali, że choć w ujęciu miesięcznym liczba wakatów dostępnych w urzędach pracy nie uległa zmianie, to ofert pracy jest o około 20 proc. więcej niż na początku roku oraz o około 30 proc. więcej niż przed rokiem.

- Strumień nowych ofert pracy przekroczył już wartość z 2008 r., kiedy to odnotowano najwięcej nowych ogłoszeń o zatrudnieniu - podkreślili.

Z danych wynika, że nadal utrzymuje się nieznaczna przewaga odsetka przedsiębiorstw planujących redukcję zatrudnienia nad tymi, które planują przyjmować do pracy.

- Redukcje zatrudnienia zapowiadają przede wszystkim jednostki małe. Z kolei firmy średniej wielkości oraz duże przedsiębiorstwa przewidują wzrost zatrudnienia - podał BIEC.

Restrukturyzacja rynku

Dodano, że znaczne zwolnienia przewidują przedstawiciele branży przetwarzającej koks i ropę naftową oraz producenci odzieży.

Z kolei pozytywne zmiany w kreowaniu nowych miejsc pracy prognozowane są przez producentów komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, producentów urządzeń elektrycznych, producentów pozostałego sprzętu transportowego, a także producentów wyrobów tekstylnych.

W komunikacie czytamy ponadto, że w sierpniu wzrosła liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy, zapowiadając pogorszenie sytuacji na rynku pracy.

- Liczba tych bezrobotnych wzrosła o niespełna 1 tys. osób, co daje miesięczną dynamikę na poziomie 1 proc. - wskazano.

- Być może jest to tylko jednorazowa korekta. Może to również świadczyć o zachodzących procesach realokacyjnych i restrukturyzacyjnych na rynku pracy - oceniono.

Dodano, że wśród bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zmalała liczba długotrwale bezrobotnych, a także młodych i powyżej 50. roku życia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.