Więzienie, praca skazanych: Więcej więźniów będzie pracować

• Poszerzenie możliwości nieodpłatnej pracy na cele społeczne wykonywanej przez więźniów jest celem projektu, którym we wtorek (20 września) ma zająć się rząd.
• Wskaźnik zatrudnienia więźniów w Polsce - jak wskazuje resort sprawiedliwości - jest jednym z niższych w Europie.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Więzienie, praca skazanych: Więcej więźniów będzie pracować

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

20 wrz 2016 6:54


Opinie prawników wobec projektu są podzielone. Podczas konsultacji pozytywnie ocenił go Sąd Najwyższy; wątpliwości odnoszące się do jego poszczególnych zapisów zgłosiła Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

- W przekonaniu projektodawcy praca powinna stanowić istotny element odbywania kary pozbawienia wolności, ponieważ wpływa pozytywnie tak na skazanych, jak i na porządek w jednostkach penitencjarnych - wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego.

Zgodnie z obecnym brzmieniem tego kodeksu "za prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej lub za prace porządkowe na rzecz samorządu terytorialnego, w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie, wynagrodzenie skazanemu nie przysługuje".

Czytaj też: Więźniowie nie będą dostawać wynagrodzenia za pracę. Nowy pomysł ministerstwa

Po planowanej zmianie przepis ten zostałby uzupełniony m.in. o prace na cele społeczne na rzecz "podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim", "państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych" oraz "spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa".

- Dotychczasowe doświadczenia z wykonywaniem prac nieodpłatnie wskazują na wysoką przydatność skazanych do wykonywania nie tylko codziennych prac porządkowych na potrzeby zakładu karnego czy samorządu terytorialnego, ale także korzystania z takiej pracy w przypadkach nagłych lub kryzysowych, na przykład w związku z powodzią, czy potrzebą usuwania szkód - zaznaczyło MS.

Jak dodało "z tego względu proponuje się rozszerzenie instytucji pracy nieodpłatnej na prace na cele społeczne świadczone dla innych podmiotów".

W opinii Sądu Najwyższego projektowana zmiana może przyczynić się do zwiększenia możliwości podjęcia pracy przez osoby osadzone. (Fot. Pixabay) W opinii Sądu Najwyższego projektowana zmiana może przyczynić się do zwiększenia możliwości podjęcia pracy przez osoby osadzone. (Fot. Pixabay)

Przy tworzeniu nowych przepisów resort sprawiedliwości wzorował się na regulacjach odnoszących się obecnie do nieodpłatnej pracy jako jednej z form wykonania kary ograniczenia wolności.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.