W IV kw. 2016 Polska 3. najlepszym krajem w Europie dla szukających pracy

• Prognoza zatrudnienia na IV kwartał wynosi +9 proc.
• Polska jest na 3. miejscu wśród europejskich krajów, w których o pracę będzie najłatwiej.
• We wschodniej i zachodniej części kraju panują bardziej optymistyczne nastroje niż w centrum.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

W IV kw. 2016 Polska 3. najlepszym krajem w Europie dla szukających pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: JP

13 wrz 2016 10:42


Pracodawcy w Polsce są optymistyczni co do planów rekrutacyjnych na najbliższe trzy miesiące – wynika z kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na poziomie +9 proc. W ujęciu kwartalnym wynik pozostaje na tym samym poziomie, natomiast w ujęciu rocznym wzrasta o 2 punkty procentowe. Spośród przebadanych w Polsce pracodawców 15 proc. przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 7 proc. zamierza redukować etaty a 75 proc. nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

– Z punktu widzenia osób poszukujących pracy sytuacja na rynku ulega wyraźnej i konsekwentnej poprawie – komentuje Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. – Po wakacjach, możemy spodziewać się pewnego spadku ilości ofert sezonowych, ale nie wpłynie to na ogólny obraz sytuacji. Obecny stan można więc nazwać optymistycznym, a co ważne, jest to trend, który będzie się umacniał.

Optymizm na wschodzie i zachodzie

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski prognoza netto zatrudnienia dla IV kwartału 2016 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższą notę uzyskano w oparciu o deklaracje pracodawców z regionu Południowo-Zachodniego, dla którego odnotowano wynik +16 proc. Zauważalny optymizm panuje również w regionach Wschodnim oraz Północno-Zachodnim, odpowiednio +12 i +11 proc. Umiarkowany optymizm odnotowano w Centrum, na Południu oraz na Północy, odpowiednio +8, +6 i +5 proc.

W ujęciu kwartalnym prognoza wzrosła w dwóch z sześciu badanych regionach, w trzech spadła, a w jednym utrzymuje się na tym samym poziomie. Największą poprawę, o 4 punkty procentowe, odnotowano w regionie Północno-Zachodnim. Niewielki wzrost, o 2 punkty procentowe, uzyskano w regionie Południowo-Zachodnim. Pogorszeniu uległy natomiast prognozy dla Centrum, Północy i Południa, o 2 punkty procentowe dla każdego, podczas gdy na Wschodzie sytuacja pozostaje bez zmian.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

yyxxy 2016-09-13 11:18:43

Chyba z punktu widzenia Ukraińców.