W 2013 r. powstało ponad 0,5 miliona nowych miejsc pracy

W 2013 roku powstało 502,4 tys. nowych miejsc pracy, a zlikwidowano 347,1 tys. miejsc - wynika z opublikowanych we wtorek badań GUS. Ogólna liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec ubiegłego roku wynosiła 39,2 tys wobec 45,6 tys na koniec III kw.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

W 2013 r. powstało ponad 0,5 miliona nowych miejsc pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

25 mar 2014 11:51


- W okresie I - IV kwartał 2013 roku powstało 502,4 tys. nowych miejsc pracy, z tego 10,9 proc. w sektorze publicznym, a 89,1 proc. w sektorze prywatnym. Nowe miejsca pracy zostały utworzone najliczniej w zbiorowości podmiotów małych (38,5 proc.) - wynika z danych GUS.

 - Liczba nowoutworzonych miejsc pracy w IV kwartale 2013 r. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosła o 21,2 proc. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy ogółem w IV kwartale 2013 roku w stosunku do III kwartału zmalała o 22,2 proc. - napisano w komunikacie.

Z badań przeprowadzonych przez GUS wynika, że w końcu IV kwartału 2013 r. nie obsadzone było jeszcze 10,5 tys., tj. 10,9 proc. nowoutworzonych miejsc pracy.

- W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba wolnych nowoutworzonych miejsc pracy wzrosła o 25,0 proc. Liczba wolnych nowoutworzonych miejsc pracy ogółem w stosunku do III kwartału spadła o 13,5 proc. - informują autorzy opracowania.

GUS podaje również, że w 2013 roku zlikwidowano 347,1 tys. miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym - 87,1 proc. W stosunku do III kwartału 2013 roku liczba zlikwidowanych miejsc pracy ogółem spadła o 20,5 proc.

- Z analizy dostępnych porównywalnych zakresowo danych wynika, że po raz pierwszy w IV kwartale 2013 roku liczba zlikwidowanych miejsc pracy była niższa od nowoutworzonych, natomiast we wcześniejszych latach w IV kwartałach tendencja była odwrotna (przeważała liczba zlikwidowanych miejsc pracy) - napisano w komentarzu do danych.

- Na wzrost lub spadek liczby nowoutworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy, oprócz sytuacji gospodarczej, ma wpływ również sezonowy charakter prac w niektórych rodzajach działalności - dodano.

Z informacji przekazanych przez GUS wynika, że liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej w końcu IV kwartału 2013 roku wyniosła 10.593,6 tys. osób, w tym ponad 68,6 proc. to pracujący w sektorze prywatnym.

Z danych wynika, że na ogólną liczbę 562,3 tys. podmiotów, 15,0 tys., tj. 2,7 proc. dysponowało w końcu IV kwartału wolnymi miejscami pracy, z tego 15,6 proc. to jednostki sektora publicznego, a 85,4 proc. jednostki sektora prywatnego, najczęściej były to jednostki małe.

Ogólna liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec IV kwartału wynosiła 39,2 tys. Koncentrowały się one głównie w sektorze prywatnym (85,0 proc.). Pod względem wielkości jednostek wolne miejsca pracy w większości występowały w jednostkach dużych (56,6 proc.).

Podobał się artykuł? Podziel się!
GUS

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.