Urzędy pracy będą działać sprawniej

Senacka komisja rodziny i polityki społecznej bez poprawek zarekomendowała we wtorek nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Sejm uchwalił ją w połowie marca. Zmiany reformują działanie urzędów pracy i mają je usprawnić.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Urzędy pracy będą działać sprawniej

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

25 mar 2014 18:03


Nowela ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia, ale część przepisów ma funkcjonować od połowy roku. Wejście w życie kilkunastu zapisów nowelizacji określono na początek 2015 r.

Przewodniczący komisji Mieczysław Augustyn (PO) podkreślił, zgłaszane przez organizacje pozarządowe propozycje, by rozszerzyć nowelę o szczegółowe przepisy dotyczące zatrudnienia socjalnego zostaną zrealizowane, ale w innej formie, ponieważ trwają prace nad osobnymi regulacjami dotyczącymi tych kwestii.

Podczas komisji przedstawiciele organizacji samorządowych chcieli, by poprawką Senatu rady rynku pracy, zastępujące obecne rady zatrudnienia, były kierowane na szczeblu wojewódzkim przez marszałka województwa, a powiatowym - starostę, a centralna - przez ministra pracy. Augustyn bronił obecnego zapisu - że rady wybierają przewodniczącego spośród swoich członków. "To było kompromisowe rozwiązanie wypracowane podczas prac nad ustawą" - zaznaczył.

Nowelizacja zakłada m.in. profilowanie bezrobotnych, premiowanie urzędów pracy za osiągane efekty, specjalne programy dla młodych bezrobotnych. Daje też pracodawcom szansę na obniżenie kosztów pracy - przewiduje dofinansowanie za zatrudnianie osób młodych i w wieku 50+.

Powstaną trzy grupy bezrobotnych - aktywni, którzy nie potrzebują specjalistycznej pomocy, a jedynie przedstawienia ofert pracy; wymagający wsparcia, którzy korzystać będą ze wszystkich usług, jakie oferują urzędy, np. szkoleń czy staży.

W trzeciej grupie znajdą się oddaleni od rynku pracy - osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i te, które same nie są zainteresowane podjęciem pracy lub legalnym zatrudnieniem. Tą grupą będą się zajmować wspólnie z urzędami pracy prywatne agencje zatrudnienia, ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe.

W samych urzędach pracy zmiana będzie dotyczyła sposobu pracy zarówno z bezrobotnymi, jak i pracodawcami oferującymi zatrudnienie. Będą oni prowadzeni przez jednego doradcę, który ma być premiowany za skuteczne zatrudnienie bezrobotnych.

Nowelizacja, nad którą pracowała we wtorek komisja, przewiduje też nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i zatrudnienie bezrobotnych - m.in. grant na telepracę, bon stażowy czy bon na zasiedlenie. Będzie też można uzyskać świadczenie aktywizacyjne, pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej. Powstanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy zasilany z Funduszu Pracy.

Dużą nowelizację przygotowana przez resort pracy omówi jeszcze inna senacka komisja - samorządu terytorialnego i administracji państwowej. Dopiero potem trafi na plenarne obrady Senatu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.