Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, praca: Poszukiwani wykładowcy do Kliniki Stomatologii

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłosił konkurs na stanowisko wykładowcy (pracownik naukowo-dydaktyczny) w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii na Wydziale Lekarskim II.

REKLAMA


Puls HR Puls HR

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, praca: Poszukiwani wykładowcy do Kliniki Stomatologii

PODZIEL SIĘ


Autor: InfoDent24.pl/AT

www.infodent24.pl

18 paź 2016 10:27


Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

* deklarację przystąpienia do konkursu;

* życiorys, kwestionariusz osobowy;

* odpis dyplomu;

* zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy;

* prawo wykonywania zawodu;

* umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, zawarte na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym —podpisaniem umowy o pracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku wykładowcy w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii na Wydziale Lekarskim II;

* kartę kwalifikacyjną, zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni — opinię ostatniego zakładu pracy;

* informację o dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji;

* oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;

* oświadczenie czy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy;

* ewentualnie inną dokumentację.

Cały artykuł czytaj tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.