Unijne wsparcie w walce z bezrobociem głównie dla młodych ludzi

Unia Europejska przeznaczy więcej pieniędzy na walkę z bezrobociem. Szczególnie wśród młodych ludzi. Środki mają pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Unijne wsparcie w walce z bezrobociem głównie dla młodych ludzi

PODZIEL SIĘ


Autor: Newseria.pl

6 maj 2013 11:19


Dzięki temu, że decyzje o wydatkowaniu znacznej części z nich zapadać będą na szczeblu regionalnym, pieniądze mają trafiać dokładnie tam, gdzie są potrzebne.

Bezrobocie to jeden z głównych problemów, z jakimi zmaga się Unia Europejska. Nie tylko w Polsce, gdzie - według ostatnich danych GUS - wynosi ono 14,3 proc., ale także w Hiszpanii, Grecji i Portugalii zjawisko to jest poważnym problemem społecznym. Na rozwiązanie potrzeba pomysłu i pieniędzy.

- To jest jeden z głównych celów całego Europejskiego Funduszu Społecznego i w ogóle polityki spójności - cel prozatrudnieniowy, dotyczący całej puli środków Europejskiego Funduszu Społecznego - tłumaczy Paweł Orłowski, wiceminister rozwoju regionalnego.

Mają one służyć nie tylko walce z bieżącym bezrobociem, ale i podnoszeniu kwalifikacji osób dzisiaj pracujących. Chodzi o kwestie związane z edukacją, szkolnictwem wyższym czy kursami dokształcającymi, ale nie tylko.

Dotyczy to także zadań i inwestycji, związanych z budową żłobków i przedszkoli, których powstanie umożliwia powrót do pracy osobom aktywnym zawodowo. Wszystkie te działania, by zaczęły przynosić oczekiwane efekty muszą być skorelowane z oczekiwaniami rynku pracy.

- Dzisiaj to jest 11 mld euro, które dotyczy całego Europejskiego Funduszu Społecznego - mówi Orłowski, dodając, że w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej tych pieniędzy będzie jeszcze więcej. - Mniej więcej 25 proc. środków w regionach, to będą środki EFS i one będą przeznaczane na walkę z bezrobociem.

Między innymi wśród ludzi młodych, którzy dzisiaj są w najtrudniejszym położeniu. Wiceszef resortu rozwoju regionalnego przypomina, że w ciągu ostatniego półtora roku Polska przeznaczyła około 600 mln zł na walkę z bezrobociem wśród osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki na rynku pracy. Środki te pochodziły właśnie z Europejskiego Funduszu Spójności. W przyszłym budżecie Unii pieniędzy na ten cel będzie jeszcze więcej.

- Taka nowa inicjatywa dedykowana osobom młodym od 2014 się pojawi. To jest kolejnych 425 mln euro, która będzie dedykowana tylko i wyłącznie na ten cel - mówi Paweł Orłowski.

Nazywać się to będzie "Inicjatywa dla młodych". Polska, podobnie jak i inne kraje unijne współpracuje teraz z Komisją Europejską nad wpisaniem jej w system wdrażania funduszy.

Nie będzie to odrębny program, bo musiałoby się to wiązać z powołaniem do życia odrębnych instytucji, które zarządzałyby jego realizacją. Mijałoby się to z celem pod kątem efektywności.

- Włączymy to w system wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, a więc w program krajowy, dotyczący kwestii reform czy struktur - zapowiada Orłowski.

Indywidualne wsparcie dla osób bezrobotnych czy chcących podnosić kompetencje będzie realizowane z poziomu 16 programów regionalnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.