Umowy "śmieciowe" ratują polskich absolwentów przed bezrobociem

• Polscy absolwenci podejmują pracę na umowy czasowe częściej niż ich rówieśnicy w krajach Unii Europejskiej.
• W efekcie mniej z nich pozostaje na bezrobociu.
• Pomimo tego aż co trzeci pozostaje bez pracy ponad rok.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Umowy "śmieciowe" ratują polskich absolwentów przed bezrobociem

PODZIEL SIĘ


Autor: JP

27 sty 2016 13:50


Stopa bezrobocia wśród osób, które ukończyły edukację w ciągu ostatnich 4 latach wszystkich typów szkół w Polsce była poniżej średniej dla Unii Europejskiej. Jednocześnie, choć bezrobocie wśród absolwentów wzrosło pomiędzy rokiem 2007 a 2013, to w Polsce wzrost ten był słabszy niż w innych krajach UE (Polska: wzrost o 4 punkty procentowe versus średni wzrost o 9 punktów procentowych w krajach UE). Takie dane pokazuje raport Instytutu Badań Edukacyjnych „Wykluczenie społeczne młodzieży w Europie: nakładające się wymiary marginalizacji, indywidualne strategie, skuteczność polityk publicznych i transferów (Except)”.

Powinniśmy się cieszyć?

Umowy czasowe

I tak i nie. Statystycznie dobra sytuacja młodych Polaków wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze w bogatszych krajach UE jest hojniejszy system pomocy społecznej, po drugie nie są tak rozpowszechnione mniej zobowiązujące pracodawców umowy. W Polsce niedawni absolwenci dwukrotnie częściej niż ich rówieśnicy z krajów UE pracują na umowy czasowe (52 wobec 26 proc.). 63 proc. niedawnych absolwentów przyjmuje umowę czasową z braku stałych miejsc pracy. Praca na podstawie umowy czasowej w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej jest rzadkim zjawiskiem – Polska stanowi wyjątek.

Absolwenci z wykształceniem średnim lub niższym niż średnie (w Polsce mało kto kończy edukację na gimnazjum, przy czym np. we Włoszech jest to około 20 proc., a w Portugalii ok. 35 proc.) przeważają wśród osób pracujących na podstawie umowy tymczasowej, podobnie jak w innych krajach europejskich. Jednak w krajach, w których kształcenie zawodowe jest dobrze rozwinięte (Austria, Niemcy, Dania) absolwenci z wykształceniem średnim zawodowym mają większe szanse na stałe zatrudnienie niż absolwenci z wykształceniem wyższym.

W Polsce tzw. umowy "śmieciowe" są wyjątkowo popularne, przy czym warto zauważyć, że takie zjawisko związane jest z wyjątkowo niskim bezrobociem.

Bezrobocie wśród absolwentów

W badanym przez IBE okresie stopa bezrobocia wśród niedawnych absolwentów była wyższa niż stopa bezrobocia wśród ogółu osób do 30 roku życia (21 versus 18 proc.), co wskazuje, że nadal istnieją bariery wejścia na rynek pracy w Polsce. Ponadto aż 34 proc. bezrobotnych absolwentów pozostaje bez pracy ponad rok, podczas gdy odsetek długotrwale bezrobotnych wśród niedawnych absolwentów krajów unijnych wynosi mniej, bo 32 proc. Niedopasowanie na rynku pracy, jak i mała liczba ofert pracy w Polsce to główne powody tego stanu rzeczy.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.