Talenty wzmacniają kapitał intelektualny

Program „Talenty XXI wieku” ma pomóc w rozwoju innowacyjnych firm, dla których kluczowym czynnikiem jest dostęp do kadr o najwyższych kompetencjach.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Talenty wzmacniają kapitał intelektualny

PODZIEL SIĘ


Autor: JL

15 maj 2013 10:02


Białostocki Park Naukowo-Technologiczny organizuje w Białymstoku 15 maja 2013 roku „Konwersatorium talenty XXI wieku".

Konwersatorium zostało zorganizowane w ramach przygotowywanego przez BPNT projektu „Talenty XXI wieku", który ma na celu wzmocnienie kapitału intelektualnego Białegostoku dzięki realizacji systemowych działań sprzyjających rozwojowi osób utalentowanych - uczniów, studentów, absolwentów i pracowników nauki.

Ten unikatowy w skali kraju projekt ma wzmocnić potencjał białostockich przedsiębiorstw dzięki zatrudnieniu wybitnych osób lub stworzeniu warunków do rozwoju ich zdolności, gdy pracują jako samozatrudnieni.

Długofalowym celem projektu jest wzrost inwestycji zewnętrznych w Białymstoku oraz rozwój innowacyjnych firm, dla których kluczowym czynnikiem rozwoju jest dostęp do kadr o najwyższych kompetencjach.

Uczestnikami konwersatorium będzie 20 wybitnych ekspertów, naukowców i menedżerów innowacyjnych firm, którzy zostali zaproszenie do pracy w zespole ds. projektu "Talenty XXI w.".

Spotkanie poprowadzą inicjatorzy i koordynatorzy projektu dr Jolanta Koszelew, dyrektor BPNT i Adam Walicki , prezes Resursy Podlaskiej.

Przedstawią oni zebranym ideę projektu, jego cele i koncepcję merytoryczno-organizacyjną. Głównymi tematami zaplanowanych wystąpień będą zagadnienia związane z tworzeniem w miastach systemowych rozwiązań sprzyjających rozwojowi talentów i kapitału intelektualnego z wykorzystaniem nowych innowacyjnych metod współpracy międzysektorowej, a zwłaszcza relacji uczelnie - innowacyjne przedsiębiorstwa.

Podczas konwersatorium zaprezentowana zostanie nowa koncepcja działań Białostockiego Parku Naukowo Technologicznego jako ośrodka koordynującego współpracę między przedsiębiorstwami, uczelniami i instytucjami rynku pracy.

Wyjątkowość projektu "Talenty XXI wieku" opiera się na opracowaniu idei i wykształceniu metod identyfikowania i wspierania osób utalentowanych na wszystkich poziomach kształcenia oraz na systemowym wsparciu nauczycieli i wykładowców oraz kadry menedżerskiej w sferze implementacji do pracy innowatorów i wynalazców.

Wszystkie działania diagnostyczne badawcze, które będą towarzyszyły poszczególnym zadaniom mają w efekcie tworzyć praktyczne, efektywne rozwiązania dla oświaty, dla uczelni i innowacyjnych firm.

Trwałymi rezultatami projektu ma być zmniejszenie exodusu z Białegostoku utalentowanych osób dzięki podniesieniu jakości kształcenia w mieście, zmianę postaw przedsiębiorców wobec osób o wybitnych uzdolnieniach oraz doskonalenie wizerunku miasta Białegostoku jako ośrodka innowacyjnej gospodarki.

Zakładana jest też współpraca z innymi parkami technologicznymi w Polsce oraz umiędzynarodowienie projektu, którego celem jest pozyskiwanie modelowych rozwiązań i dobrych praktyk z krajów Unii Europejskiej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.