Świętokrzyskie: więcej pieniędzy na aktywizację bezrobotnych w 2016 r.

Ponad 161 mln zł otrzyma w 2016 r. województwo świętokrzyskie z Funduszu Pracy na realizację programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych. To o 17,5 mln zł więcej niż obecnie – poinformował w piątek (11 grudnia) Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Świętokrzyskie: więcej pieniędzy na aktywizację bezrobotnych w 2016 r.

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/em

11 gru 2015 18:24


Środki zostaną przekazane samorządom powiatowym, a te poprzez Powiatowe Urzędy Pracy przeznaczą je na realizację dla bezrobotnych m.in. staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, szkoleń zawodowych, dotacji dla zakładających własną działalność gospodarczą, a dla pracodawców - refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy.

„Z funduszu będą finansowane także nowe formy wsparcia wprowadzone w 2014 roku nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia. Przykładowo - bony stażowe i szkoleniowe, bony na zatrudnienie i na zasiedlenie czy refundacja wynagrodzeń dla osób po pięćdziesiątce” - dodał Lulek.

4 grudnia resort pracy przyznał dla woj. świętokrzyskiego środki z przyszłorocznego Funduszu Pracy na realizację programów aktywizacji zawodowej – to dokładnie 161 mln 150 tys. 600 zł. Kilka dni temu zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął zaproponowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach podział pieniędzy dla powiatowych urzędów pracy. Marszałek województwa wystąpił już do ministra o przekazanie stosownych decyzji poszczególnych powiatom.

„Powiaty borykające się z największymi problemami na lokalnych rynkach pracy otrzymały więcej pieniędzy na pomoc bezrobotnym, niż było to w 2015 roku. Przykładowo - ponad cztery miliony złotych więcej przyznano Miejskiemu Urzędowi Pracy w Kielcach i Powiatowemu Urzędowi Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Ponad dwa miliony zł więcej otrzymał pośredniak w Ostrowcu Świętokrzyskim a 1,6 mln więcej - w Starachowicach. Po półtora miliona złotych więcej dostały powiatowe urzędy pracy w Końskich i Kielcach” - wyliczył Lulek.

Powiaty skarżyski, ostrowiecki i konecki, a także powiat ziemski kielecki charakteryzują się jednymi z najwyższych wskaźników bezrobocia w województwie.

W przyznanej regionowi kwocie, zarezerwowano środki na realizację przez powiatowe pośredniaki projektów w tzw. trybie pozakonkursowym programów unijnych.

42,2 mln zł będzie przeznaczone na projekty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dedykowanego bezrobotnym do 29 roku życia. Każda młoda osoba w ciągu czterech miesięcy od momentu rejestracji w PUP ma mieć zaproponowaną adekwatną do swoich potrzeb i predyspozycji formę wsparcia. Oferta może dotyczyć zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Oferty pracy przedstawiane uczestnikom, muszą być wysokiej jakości i spełniać określone warunki, dotyczące m.in. okresu zatrudnienia i wysokości pensji.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.