Są pewne oznaki ożywienia na rynku pracy

Wzrost liczby wakatów po wyłączeniu subsydiowanej części ofert w drugim kwartale 2013 r. może sugerować odwracanie się negatywnej tendencji na rynku pracy - ocenia w raporcie kwartalnym NBP.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Są pewne oznaki ożywienia na rynku pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

26 wrz 2013 11:26


"Mimo, że w II kw. 2013 popyt na pracę utrzymywał się nadal na niskim poziomie, w lipcu pojawiły się już pewne oznaki ożywienia. Odnotowany wzrost liczby ofert pracy zgłaszanych do urzędów pracy dotyczył przy tym głównie ich rynkowej części. Najnowsze szacunki MPiPS dot. liczby wakatów nakazują jednak powściągliwość w ostatecznej ocenie trwałości obserwowanych zmian i tendencji" - napisano w raporcie.

"W II kw. 2013 - po wyraźnym wzroście w I kw. 2013 - liczba wakatów (ogółem) zgłaszanych przez przedsiębiorstwa do urzędów pracy spadła do poziomu niespełna 69 tys. Oznaczało to spadek o 8,2 proc. kdk sa (wobec wzrostu o 11,4 proc. kdk w I kw. 2013). Znaczna część tego spadku wynikała jednak z mniejszej liczby subsydiowanych miejsc pracy, w szczególności zaś liczby miejsc aktywizacji zawodowej" - dodano.

"Po wyłączeniu subsydiowanej części ofert odnotowano wzrost liczby wakatów o 4,7 proc. kdk sa, do poziomu ok. 41 tys. (wobec spadku o 1,7 proc. kdk w poprzednim kwartale). Ten wyraźny wzrost może sugerować powolne odwracanie się dotychczasowej negatywnej tendencji, obserwowanej w +rynkowej+ części ofert już od 2011 r." - napisano.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że poprawa sytuacji na rynku pracy wydaje się postępować nieznacznie szybciej niż prognozowano w lipcowej projekcji NBP.

"Obserwowane w ostatnim kwartale złagodzenie dotychczasowej tendencji w zatrudnieniu zdaje się nieznacznie wyprzedzać wyniki projekcji NECMOD z lipca 2013 r., zgodnie z którymi zahamowania spadków zatrudnienia będzie można oczekiwać na początku 2014 r." - napisano w raporcie.

Zdaniem autorów raportu przyspieszenie wzrostu współczynnika aktywności zawodowej może tłumaczyć przesunięcie części prac polowych i budowlanych z I na II kw.

"Współczynnik aktywności zawodowej nieco wzrósł, głównie na skutek wzrostu aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym (45-59/64 lata). Przyśpieszenie wzrostu współczynnika w stosunku do poprzedniego kwartału można tłumaczyć przesunięciem części prac polowych i budowalnych z I kw. na II kw. 2013 roku na skutek warunków atmosferycznych" - napisano w raporcie.

Autorzy raportu zwracają uwagę na brak dostosowania kosztów pracy w sektorze budowlanym.

"We wszystkich sektorach poza budownictwem nastąpił niewielki wzrost wydajności pracy, w rezultacie poza budownictwem dynamika jednostkowych kosztów pracy była ujemna lub nie wzrastała. Gwałtowny spadek produkcji w budownictwie, który nie pociągnął za sobą równie drastycznego dostosowania kosztów pracy, spowodował skokowy wzrost jednostkowych kosztów pracy w tym sektorze" - napisano w raporcie.
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.