Raport: Bezrobocie według zawodów i specjalności

Pierwsze miejsce pod względem liczby bezrobotnych w rankingu zawodów zajmuje sprzedawca, a wśród posad nierobotniczych – technik ekonomista. Ekonomista z wyższym wykształceniem znalazł się na 19. pozycji.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Raport: Bezrobocie według zawodów i specjalności

PODZIEL SIĘ


Autor: portalsamorzadowy.pl (GK)

www.portalsamorzadowy.pl

19 mar 2013 10:47


W końcu II półrocza 2012 r. w ewidencji urzędów pracy wśród zarejestrowanych bezrobotnych 1 727 166 osób posiadało zawód (specjalność), co stanowiło 80,8 proc. ogólnej liczby bezrobotnych - tak wynika z raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Zarejestrowani bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności w II półroczu 2012 r.".

W porównaniu do stanu z końca II półrocza 2011 r. odnotowano wzrost o 121 520 osób, tj. o 7,6 proc. Szczegółowe dane publikujemy w galerii.

Grupa bezrobotnych bez zawodu zwiększyła się o 32 619 osób (tj. o 8,7 proc.), z poziomu 377 030 osób w końcu II półrocza 2011 r. do 409 649 osób w końcu II półrocza 2012 r.

W tym okresie prawie co czwarty zarejestrowany w urzędzie pracy bezrobotny posiadał zawód zaliczany do grupy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (495 428 osób tj. 23,2 proc. ogółu bezrobotnych). W odniesieniu do stanu z końca 2011 r. wzrosła liczba bezrobotnych w tej grupie o 9,3 proc. tj. o 42 312 osób, przy jednoczesnym wzroście udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych o 0,3 punktu (z poziomu 22,9 proc.).

Na drugim miejscu pod względem udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych znalazła się grupa pracownicy usług i sprzedawcy. Bezrobotni sklasyfikowani w tej grupie - 363 171 osób stanowili 17,0 proc. ogółu bezrobotnych.

W porównaniu do stanu z końca 2011 r. liczba bezrobotnych sklasyfikowanych w tej grupie wzrosła o 6,5 proc., czyli o 22 028 osób, ale udział procentowy w ogólnej liczbie bezrobotnych spadł o 0,2 punktu (z poziomu 17,2 proc.).

Na trzecim miejscu uplasowali się bezrobotni posiadający zawody z grupy technicy i inny średni personel (257 141 osób, tj. 12,0 proc. ogółu bezrobotnych). W omawianej grupie odnotowano wzrost liczby bezrobotnych w porównywanym okresie o 3,9 proc. tj. o 9 760 osób oraz spadek udziału procentowego w bezrobociu ogółem o 0,5 punktu (z 12,5 proc. w końcu 2011 r.).

Najmniejszym udziałem w ogólnej liczbie bezrobotnych charakteryzowała się niezmiennie grupa siły zbrojne - 1 093 osoby, czyli 0,1 proc. ogółu zarejestrowanych (spadek o 91 osób w porównywanym okresie tj. o 9,1 proc.).

Na czele rankingu zawodów i specjalności bezrobotnych, podobnie jak w latach poprzednich, znalazły się osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe. Pierwsze miejsce zajmują sprzedawcy, natomiast wśród zawodów nierobotniczych - technik ekonomista.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.