Przedłużające się spowolnienie gospodarcze skutkuje rosnącą liczbą szukających pracy ponad rok

- Przybywa osób bezskutecznie poszukujących pracy dłużej niż rok, co stanowi istotną barierę w poprawie sytuacji gospodarstw domowych - wynika z opublikowanego w środę raportu NBP o sytuacji na rynku pracy w IV kwartale 2013.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Przedłużające się spowolnienie gospodarcze skutkuje rosnącą liczbą szukających pracy ponad rok

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

19 mar 2014 14:41


"Przedłużające się spowolnienie gospodarcze w Polsce, pomimo oznak poprawy sytuacji na rynku pracy, skutkuje rosnącą grupą osób bezskutecznie poszukujących pracy od ponad roku. Rosnąca liczba (i udział) osób z długim stażem bezrobocia stanowią istotną barierę w poprawie sytuacji gospodarstw domowych, nawet w warunkach malejącego bezrobocia ogółem" - napisano w raporcie NBP.

Autorzy raportu wskazują, że początek spowolnienia (przełom lat 2008 i 2009) charakteryzował się znacznymi redukcjami udziału grup o najwyższym stażu bezrobocia (powyżej roku).

"Spadek udziału tej grupy wynikał z intensywnych napływów osób rozpoczynających epizod bezrobocia. Z drugiej strony, dopiero z czasem, gdy osoby te nie mogły znaleźć pracy, narastał ich staż na bezrobociu, co przesunęło w fazie przyrost osób z długim stażem wobec wzrostu bezrobocia per se. Przeciętnie czas poszukiwania pracy przekraczający 3 lata deklarowało 11,9 proc. osób bezrobotnych w okresie I kwartał 2008-IV kwartał 2008" - napisano.

"Jednak po pierwszej fali wzrostów bezrobocia już od 2009 pojawiła się tendencja narastającego stażu na bezrobociu - coraz mniej osób tracących pracę, było w stanie znaleźć ją w ciągu kilku miesięcy. Stopniowo rosła zatem liczebność (i udział w populacji bezrobotnych) osób, które bezskutecznie poszukują pracy przez ponad 12, a stopniowo także ponad 24 miesiące. Choć napływy do bezrobocia były coraz mniejsze, osoby, które pracę utraciły w pierwszej fazie kryzysu do dziś mają znacząco mniejszą szansę znalezienia zatrudnienia" - dodano.

W analizie zaznaczono, że od początku 2008 roku pojawiły się dwa niepokojące zjawiska.

"Po pierwsze, pojawiły się znaczne napływy do bezrobocia osób dopiero rozpoczynających poszukiwanie pracy. Po drugie jednak, znacząco spadły odpływy do zatrudnienia osób, które poszukiwały pracy od pół roku do roku przed początkiem kryzysu" - napisano.

"Z czasem napływy nowych osób bezrobotnych zmalały, lecz w populacji osób bezrobotnych systematycznie rosła grupa osób bezskutecznie poszukujących pracy ponad rok. Liczebność tej grupy rośnie wciąż, co sugeruje, że dla osób, które utraciły pracę między 2010 a 2012 rokiem, znalezienie zatrudnienia nawet w okresie obecnej poprawy sytuacji gospodarczej może być trudne" - dodano
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.