Prawie 30 mln zł z UE dla bezrobotnych w Podkarpackim

Tyle przeznaczył Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na bezzwrotne dotacje dla osób, które założą firmę. W ogłoszonym właśnie konkursie projekty można składać do 28 czerwca. Pieniądze pochodzą z unijnego programu Kapitał Ludzki.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Prawie 30 mln zł z UE dla bezrobotnych w Podkarpackim

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

31 maj 2013 15:30


Jak powiedziała w rozmowie z PAP Monika Zając z WUP, rozwój przedsiębiorczości jest jedną z najskuteczniejszych form przeciwdziałania bezrobociu.

"Osoby bezrobotne, które chciałyby założyć swoją firmę często napotykają jednak bariery związane z brakiem funduszy. Dlatego, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych samozatrudnieniem i tworzeniem nowych miejsc pracy, ogłosiliśmy już kolejny konkurs na projekty obejmujące bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, w tym założenie spółdzielni socjalnej" - dodała.

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się m.in. instytucje, powiatowe urzędy pracy, firmy, organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia.

Zając podkreśliła, że projekty powinny obejmować doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

"Projekty muszą także przewidywać wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości - dla osoby chcącej założyć własną firmę jest przeznaczona kwota 40 tys. zł. Natomiast 20 tys. zł dotacji na osobę można uzyskać w projekcie zakładającym utworzenie spółdzielni socjalnej. Osoby, które wezmą udział w projektach mogą liczyć również na wsparcie pomostowe wypłacane przez pół roku w wysokości minimalnego wynagrodzenia" - powiedziała Zając.

W przypadku projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy założenia są trochę inne. Bowiem wysokość przyznanych środków na założenie własnej firmy nie może być większa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto uczestnicy tych projektów nie mogą otrzymać wsparcia pomostowego.

W ramach konkursu wsparciem mogą zostać objęte osoby w wieku do 30. i po 50. roku życia, które są zarejestrowane w podkarpackich powiatowych urzędach pracy. Budżet konkursu wynosi 29,7 mln zł. Pieniądze pochodzą z programu Kapitał Ludzki.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 28 czerwca br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub oddziałach zamiejscowych urzędu w: Tarnobrzegu, Krośnie oraz Przemyślu.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można będzie uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 13 czerwca br. w rzeszowskim WUP. Spotkanie będzie też transmitowane przez internet na stronie urzędu www.pokl.wup-rzeszow.pl

Podkarpacie w ramach unijnego programu Kapitał Ludzki otrzymało 2,2 mld zł. Do tej pory rozdysponowano 1,8 mld zł. W projektach finansowanych z tego programu uczestniczyło prawie 220 tys. osób. Niemal 11 tys. osób otrzymało dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z pieniędzy z tego programu powstało m.in. siedem klubów integracji społecznej i dziewięć klubów środowiskowych dla młodzieży.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.