Pracę można znaleźć nie tylko w miejscu zamieszkania

Tysiąc mieszkańców woj. pomorskiego może otrzymać pomoc w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia. Warunkiem jest podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania. W regionie realizowany jest program pod nazwą "Kierunek na pracę". Koszt projektu to ok. 4,5 mln zł.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Pracę można znaleźć nie tylko w miejscu zamieszkania

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

17 wrz 2013 16:59


Tomasz Robaczewski z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku powiedział, że celem programu jest zachęcenie bezrobotnych do szukania pracy poza miejscem zamieszkania. Projekt jest realizowany tylko w woj. pomorskim.

"Pomorskie jest szczególne i ma bardzo zróżnicowany poziom bezrobocia; w Trójmieście jest stosunkowo niska stopa bezrobocia, a w powiatach odległych od stolicy regionu stopa bezrobocia jest bardzo wysoka" - wyjaśnił.

Program realizuje wyłoniona w przetargu Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, która prowadzi nabór chętnych i rozmowy rekrutacyjne. Według Robaczewskiego od sierpnia zgłosiło się ok. 250 osób.

Jednym z warunków udziału w projekcie jest zamieszkanie na terenie województwa pomorskiego, ale nie w samym Trójmieście.

"Każda osoba, która została zakwalifikowana do projektu otrzyma indywidualnego opiekuna, który po rozmowie zaoferuje wsparcie np. psychologiczne czy doradztwa zawodowego" - wyjaśnił Robaczewski. Jednocześnie Agencja poszukuje konkretnych ofert pracy i przedstawia je osobie poszukującej zatrudnienia.

Dodatkowo, osoba biorąca udział w projekcie otrzymuje pomoc finansową w postaci refundacji kosztów dojazdu lub zakwaterowania. "Przez trzy miesiące od podpisania umowy o pracę może otrzymać miesięcznie do 500 zł na dojazdy oraz do 1 tysiąca zł na zakwaterowanie" - podał. Poinformował, że program przewiduje też jednorazową pomoc tzw. dodatek relokacyjny w wysokości 5 tys. zł, jeżeli ktoś podejmuje pracę w miejscu oddalonym powyżej 50 km od miejsca zamieszkania. Dodał jednak, że takich dodatków za wiele nie będzie, bo budżet na projekt jest ograniczony.

Opiekun pomaga też uczestnikowi projektu, jak się znaleźć w obcym mieście, np. jak tam działa komunikacja, przekazuje mapy.

Według Robaczewskiego projekt jest unikatowy w skali kraju, bo promuje i zachęca do mobilności, do przemieszczenia się za pracą.

Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2015 roku.

Zakłada się, że spośród tysiąca osób biorących w nim udział co najmniej 250 osób będzie poniżej 25. roku życia oraz co najmniej 500 osób będzie mieszkańcami obszarów wiejskich. Planuje się, że każda z osób będzie mogła uczestniczyć w projekcie przez okres do 9 miesięcy. Do tego okresu zaliczać się będzie też czas poszukiwania zatrudnienia.
CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.