Poprawa na rynku pracy. Kto będzie zatrudniał, a kto zwalniał?

- Wszystkie dane obrazujące podstawowe strumienie przepływu pracowników i bezrobotnych na rynku pracy oraz szanse na zatrudnienie oddziałują w kierunku spadku stopy bezrobocia - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Poprawa na rynku pracy. Kto będzie zatrudniał, a kto zwalniał?

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/AT

1 kwi 2015 10:56


- Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia, kontynuuje tendencję spadkową - poinformowało BIEC. Eksperci oceniają, że można spodziewać się umiarkowanej poprawy na rynku pracy.

Eksperci wskazali, że umiarkowanej poprawy na rynku pracy można spodziewać się zwłaszcza wiosną i latem, gdy w pełni ujawni się pozytywne działanie czynników sezonowych. "O trwały i znaczący spadek bezrobocia będzie nieco trudniej w warunkach tempa wzrostu PKB niewiele przekraczającego 3 proc. w skali roku oraz słabych i niepewnych oznakach ożywienia gospodarczego w naszym otoczeniu" - stwierdzili.

Spośród składowych WRP, podobnie jak w poprzednim miesiącu, pięć oddziałuje w kierunku spadku jego wartości, a tym samym prognozuje poprawę sytuacji na rynku pracy. Z kolei trzy zmienne prognozują wzrost wartości wskaźnika, a tym samym wzrost stopy bezrobocia, jednak siła oddziaływania każdej z tych składowych jest stosunkowo niewielka.

"Wszystkie dane obrazujące podstawowe strumienie przepływu pracowników i bezrobotnych na rynku pracy oraz szanse na zatrudnienie oddziałują w kierunku spadku stopy bezrobocia" - napisano w podsumowaniu badania.

Dodano w nim, że ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym uległ poprawie zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. "Oceny ogólnej sytuacji gospodarczej kraju uległy nieznacznemu pogorszeniu, ale wskaźnik nadal przyjmuje wartości dodatnie. W efekcie formułowane prognozy przedsiębiorstw przemysłowych dotyczące wielkości zatrudnienia są ostrożne, z nieznaczną przewagą odsetka przedsiębiorstw planujących redukcję zatrudnienia nad tymi planującymi wzrost liczby pracowników"- czytamy.

Z badania BIEC wynika, że zwolnienia przewidują głównie jednostki małe, ale również w nieznacznym stopniu duże. "Średnie firmy (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) przewidują wzrost zatrudnienia" - zaznaczono.

"W ujęciu branżowym największe pozytywne zmiany prognozowane są w branży papierniczej, samochodowej oraz wśród producentów pozostałego sprzętu transportowego. Z kolei, największe spadki zatrudnienia oczekiwane są przy wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz przez producentów wyrobów tekstylnych" - wskazali eksperci BIEC.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.