Poprawa na rynku pracy bardzo powolna

Dane Głównego Urzędu Statystycznego o wynagrodzeniach i zatrudnieniu zdaniem ekonomistów skłaniają do ostrożnego optymizmu. Bardzo ostrożnego.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Poprawa na rynku pracy bardzo powolna

PODZIEL SIĘ


Autor: WNP.pl (Adam Sofuł)

wnp.pl

18 wrz 2013 11:12


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w ujęciu rocznym o 2 proc. podczas gdy ekonomiści spodziewali się wzrostu o 2,9 proc. Wobec lipca płace spadły o 1,8 proc.

- Warto pamiętać, że wysoki wzrost wynagrodzeń w lipcu br. wynikał głównie z wypłaconych wówczas premii w górnictwie i branży petrochemicznej. W sierpniu ten efekt zniknął, co skutkowało powrotem rocznej dynamiki płac brutto do średniej z pierwszego półrocza – twierdzi Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Invest Banku.

 - Pomimo niższej dynamiki płac nominalnych, niski poziom inflacji powoduje, że w dalszym ciągu (tj. od lutego br.) obserwujemy wzrost płac realnych. – dodaje Wojciechowski.

Paradoksalnie nieco większym optymizmem napawają dane o zatrudnieniu. Wprawdzie było ono o 0,5 proc. niższe niż przed rokiem, ekonomiści zwracają jednak uwagę, że sierpień był czwartym z kolei miesiącem niewielkiego, bo niewielkiego, ale wzrostu zatrudnienia.

- Sierpniowe dane o zatrudnieniu są zgodne ze wstępnymi informacjami napływającymi z badań koniunktury GUS. Wskaźniki te wskazywały na spadek zatrudnienia w budownictwie, który był rekompensowany przez postępujący wzrost zatrudnienia w przemyśle i sektorze usług. W kolejnych miesiącach należy spodziewać się dalszego wyhamowania spadku dynamiki zatrudnienia w ujęciu rocznym – twierdzi Krystian Jaworski, ekonomista Credit Agricole.

- Dane o poziomie zatrudnienia potwierdzają odradzanie się popytu na pracę w sektorze przedsiębiorstw. Naszym zdaniem istotną przyczyną wzrostu liczby zatrudnionych była większa niż dotychczas wielkość zamówień w sektorze przemysłowym, która zmusiła firmy do zwiększenia liczby pracowników.

Oczekujemy kontynuacji ożywienia w sektorze przemysłowym w kolejnych miesiącach. W takim scenariuszu już w listopadzie br. powinniśmy odnotować wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym – przewiduje Wiktor Wojciechowski. Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.