NBP: W trzecim kwartale poprawa na rynku pracy

W III kwartale 2014 r., mimo gorszych danych z gospodarki, widoczna była dalsza poprawa na rynku pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

NBP: W trzecim kwartale poprawa na rynku pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

30 gru 2014 16:41


"W III kw. 2014 roku następowała dalsza poprawa na rynku pracy, pomimo nieznacznego osłabienia tempa wzrostu gospodarczego i mało optymistycznych danych miesięcznych z przemysłu i budownictwa. Dynamika liczby pracujących wg BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności - PAP) zwiększyła się do 2,1 proc. r/r, na szybszy wzrost wskazywały także statystyki raportowane przez firmy" - napisano w dokumencie.

Czytaj też: Rok 2014: Rynek pracy i HR. Najważniejsze wydarzenia

Według banku centralnego wzrost zatrudnienia dotyczył jednak jedynie pracujących na podstawie umów czasowych oraz osób samozatrudnionych poza rolnictwem. Najszybszy i największy w ujęciu bezwzględnym pozostał wzrost liczby pracujących w usługach, choć w III kw. nieco silniejszy okazał się wzrost w sektorze przemysłowym.

"Za wzrost liczby osób pracujących odpowiadał rosnący czwarty kwartał z rzędu, przepływ z bezrobocia do zatrudnienia, przy także rosnącej liczbie ofert pracy. Liczba aktywnych zawodowo wzrosła nieco dynamiczniej niż w poprzednim kwartale, na co wpływ miał z rosnący współczynnik aktywności zawodowej (głównie wśród osób w wieku powyżej 45 lat, z wykształceniem średnim lub wyższym)" - poinformował NBP.

Czytaj też: Jakie było największe rozczarowanie w branży HR-owej w 2014 r.?

W raporcie wskazano, że coraz bardziej negatywny jest wpływ na podaż pracy czynników demograficznych. Stopa bezrobocia (BAEL) ponownie istotnie spadła w III kw. 2014 r. (o 0,5 pkt proc. kdk, po odsezonowaniu) osiągając poziom 8,7 proc. Zdaniem analityków spadek ten był przede wszystkim wynikiem wzrostu zatrudnienia.

"Dane o przepływach na rynku pracy także wskazują, że o obniżeniu poziomu bezrobocia zadecydowała wzrastająca liczba osób odpływających z bezrobocia do zatrudnienia, jak również malejąca liczba osób napływających z nieaktywności do bezrobocia (np. absolwentów poszukujących pracy)" - napisano.

Zgodnie z komunikatem dynamika płac w gospodarce w III kw. 2014 r. utrzymała się na niezmienionym w porównaniu z poprzednim kwartałem poziomie 3,5 proc. r/r i była nieznacznie wyższa od dynamiki w sektorze przedsiębiorstw (3,3 proc. r/r), na którą wpływ miały niższe niż przed rokiem zarobki w górnictwie. Na obniżeniu dynamiki płac poza sektorem przedsiębiorstw zaważyła z kolei relatywnie niska dynamika płac w edukacji.

"Dynamika ULC (unity labour cost, jednostkowe koszty pracy - PAP) zwiększyła się w III kw. 2014 r. o 0,6 pkt proc. i wyniosła 2,3 proc. r/r, w konsekwencji nieco niższej dynamiki wydajności pracy oraz stabilnego tempa wzrostu płac. Spadek wydajności pracy (o 0,6 pkt proc., do poziomu 1,2 proc. r/r) jest głownie efektem wzrostu dynamiki zatrudnienia przy nieznacznie niższym tempie wzrostu PKB.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.