Młodym po trzydziestce lepiej wiedzie się na rynku pracy

Sytuacja rynkowa osób młodych1 jest relatywnie gorsza od sytuacji osób po trzydziestce. W grupie powyżej 30 r.ż. szansa na bycie bezrobotnym maleje mniej więcej o połowę.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Młodym po trzydziestce lepiej wiedzie się na rynku pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

20 kwi 2015 9:28


Dane BKL wskazują, że umowa cywilnoprawna nie jest kluczową i powszechną formą zatrudnienia w żadnej z analizowanych grup, tj. ani osób młodych ani osób po trzydziestce. W przypadku osób pracujących do 30 r.ż. które zakończyły edukację formalną zatrudnionych „tylko” na umowie cywilnoprawnej jest 7 proc. podczas gdy umowę na etat ma 84 proc. badanych.

W przypadku pracujących i będących po 30 r.ż. „tylko” na umowie cywilnoprawnej jest 3 proc. podczas gdy etat ma 91 proc. badanych. Umowy cywilnoprawne częściej stanowią formę uzupełniającą klasyczne zatrudnienie na umowę o pracę.

Czytaj też: Iwona Hickiewicz: Pracodawcy wciąż nadużywają umów śmieciowych

Faktycznie jednak częściej obserwuje się wybór takiej formy w przypadku zatrudnienia osób młodych. Nie zauważono natomiast istotnych różnic w zakresie podejmowania zatrudnienia w oparciu o umowy cywilnoprawne pomiędzy kobietami i mężczyznami. Dane Bilansu Kapitału Ludzkiego mają swoje potwierdzenie w raporcie Narodowego Banku Polskiego na temat rynku pracy w 2014 roku, z którego wynika, że tzw. „umów śmieciowych” w Polsce jest standardowo nie więcej niż w innych krajach Unii Europejskiej i posiada je ok. 8 proc. wszystkich zatrudnionych.

Co wpływa na sytuację zawodową młodych?

Na zróżnicowanie szans zawodowych osób młodych ma wpływ typ i rodzaj ukończonego wykształcenia - największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają absolwenci technikum po kierunkach biurowych i usługowych (40 proc. z tej grupy to osoby bezrobotne lub nieaktywne) oraz szkół zasadniczych zawodowych w zawodach robotniczych (36 proc.) i usługowych (49 proc., przy czym są to głównie kobiety dominujące wśród absolwentów tego typu kierunków).

Z kolei wśród absolwentów uczelni nie mających profilu zawodowego najmniej pewne swoich szans na znalezienie pracy są osoby z tytułem licencjata (17 proc. absolwentów uczelni). Pozostali absolwenci uczelni (tj. inżynierowie, magistrowie, osoby kończące studia podyplomowe) mają podobne do siebie szanse zawodowe (13-14 proc. ma problem ze znalezieniem pracy).

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.