Mazowsze: 21 mln zł z unijnych środków na pomoc dla osób biernych zawodowo

21 mln zł z unijnych środków zostanie przeznaczonych w 2016 roku dla osób, które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił pierwszy konkurs o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM).
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Mazowsze: 21 mln zł z unijnych środków na pomoc dla osób biernych zawodowo

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

31 gru 2015 12:40


Nabór wniosków w ramach działania 8.2 RPO WM będzie trwał od 31 grudnia 2015 roku do 18 stycznia 2016 roku. Jego celem jest realizacja projektów wspierających osoby powyżej 30. roku życia, bierne zawodowo (niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy), należące do grup defaworyzowanych: kobiety, osoby niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach oraz 50+. Dzięki unijnym funduszom szanse na powrót na rynek pracy otrzyma 1187 osób biernych zawodowo.

Trzy rodzaje działań

Projektodawcy będą mogli aplikować o środki na trzy rodzaje działań. Pierwsze to diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (m.in. pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe). Będzie obejmowało przeprowadzenie analizy sytuacji zawodowej i zaplanowanie ścieżki kariery w formie Indywidualnego planu działań, który określi metody doprowadzenia do skierowanie do pracy lub dalsze kroki prowadzące do podjęcia zatrudnienia. Tym typem operacji będą objęci wszyscy uczestnicy interwencji.

Drugi typ projektów ma zapewnić podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych i dopasowanie ich do potrzeb rynku pracy. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, które pozwolą im uzyskać nowe kwalifikacje i zwiększą szanse na powrót na rynek pracy.

Trzeci zakres wsparcia to pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego poprzez płatne staże na konkretnych stanowiskach pracy, uzgodnione z pracodawcami.

21 mln zł do rozdania

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2016 roku to ponad 21 mln zł. O dofinansowanie na poziomie 95 proc. mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i samorządy.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.