Marceli Niezgoda: Dzięki funduszom unijnym powstało kilkaset tysięcy miejsc pracy

Fundusze europejskie pozytywnie wpływają na zwiększenie aktywności inwestycyjnej firm oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Liczbę miejsc pracy, które powstały w wyniku realizacji inwestycji dotowanych z unijnego budżetu szacuje się na kilkaset tysięcy - mówi Marceli Niezgoda, wiceminister Infrastruktury i Rozwoju.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Marceli Niezgoda: Dzięki funduszom unijnym powstało kilkaset tysięcy miejsc pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: WNP.pl/Konstrukcje stalowe

wnp.pl

27 paź 2014 12:36


W jakim stopniu, według pana oceny, programy operacyjne wpłynęły dotąd na gospodarkę i rozwój regionalny? Czy są w ogóle wskaźniki, którymi posługuje się Ministerstwo oceniając ten wpływ, czy da się podać konkretne liczby?

- Wyniki badań pokazują także, że w latach 2007-2012 o 15 punktów proc. zmniejszył się dystans pomiędzy Polską a średnią państw Unii Europejskiej mierzony PKB na mieszkańca. Pod względem szybkości zbliżania się do poziomu rozwoju gospodarczego tych państw, znaleźliśmy się na pierwszym miejscu w Unii. Przewiduje się, że w 2015 r. Polska osiągnie około 70 proc. średniej unijnej.

Czytaj też: Unijne miliardy na rozwój kapitału ludzkiego

Fundusze europejskie pozytywnie wpływają na zwiększenie aktywności inwestycyjnej firm oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Nasze firmy skuteczniej konkurują na rynkach międzynarodowych i to nie tylko poprzez niższe koszty produkcji, ale w coraz większym stopniu dzięki innowacyjnym produktom i promowaniu polskich marek. Liczbę miejsc pracy, które powstały w wyniku realizacji inwestycji dotowanych z unijnego budżetu szacuje się na kilkaset tysięcy. Warto przy tym dodać, że największy wpływ polityki spójności na wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski przewidywany jest w latach 2013-2015.

Jeżeli porównamy dwa przedsiębiorstwa o zbliżonej specjalności, małe lub średnie, gdzie w jednym jest bardzo wysoki poziom wykorzystania technologii cyfrowej, w drugim - niski, to czy da się na takiej podstawie ocenić efektywność inwestycji w cyfryzację profesjonalną? Czy Ministerstwo prowadzi lub zleca takie badania?

- Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach przyczynia się do podniesienia efektywności ich działania przez co stają się bardziej konkurencyjne. Mogą one korzystać np. z rozwiązań Business to Business, a więc takich, które kreują powiązania między firmami za pośrednictwem internetu i zapewniają lepszą komunikację z partnerami biznesowymi. Ale nie tylko. Nadają również nowy wymiar relacjom firmy z klientami.

Czytaj też: Innowacyjne miejsce pracy zwiększa efektywność? Tak uważają Polacy

Poprzez automatyzację takich działań, jak składanie zamówienia, fakturowanie, rozliczenie zakupów, skraca się czas obsługi klientów, a oferta może być bardziej dopasowana do ich indywidualnych potrzeb. Automatyzacja zmniejsza też koszty działalności. Biorąc pod uwagę takie czynniki można ocenić skuteczność inwestycji firm w technologie informacyjno-komunikacyjne. Zastosowanie takiej technologii nie może być sztuką dla, sztuki. Ma przynosić efekty. 

Całość czytaj tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.