Małopolskie: Kilkuset długotrwale bezrobotnych osób znalazło pracę dzięki prywatnej agencji

Wojewódzki Urząd Pracy w Małopolsce realizował pilotażowy program "Express do zatrudnienia". Wzięło w nim udział 1000 osób długotrwale bezrobotnych, z czego zatrudnienie znalazło 356.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Małopolskie: Kilkuset długotrwale bezrobotnych osób znalazło pracę dzięki prywatnej agencji

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/JP

22 wrz 2015 14:29


Jak wyjaśniła rzecznik WUP Katarzyna Nyklewicz, pilotaż polegał na tym, że powiatowe urzędy pracy zlecały agencji zatrudnienia usługi polegające na poszukiwaniu pracy dla zarejestrowanych osób bezrobotnych. Koszt aktywizacji jednej osoby, która utrzymała zatrudnienie przez co najmniej pół roku, wyniósł 12,3 tys. zł.

Według danych urzędu pracy około 62 proc. osób znalazło zatrudnienie na umowę o pracę, pozostali na umowy zlecenia. Prawie 70 proc. uczestników zatrudnionych było na pełen etat lub na umowę zlecenie z miesięcznym wynagrodzeniem na poziomie co najmniej płacy minimalnej. Uczestnicy projektu najczęściej zatrudniani byli w firmach usługowych i produkcyjnych.

Opracowanie i testowanie programu trwało 3 lata i zostało sfinansowane z pieniędzy unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na operatora projektu wybrał firmę Ingeus. Jej zadaniem było objęciu wsparciem osób bezrobotnych, znalezieniu dla nich ofert pracy, doprowadzeniu do ich zatrudnienia na wolnym rynku pracy oraz monitorowaniu losów uczestników projektu.

Istotny był efekt

Pilotażowo wsparciem zostało objętych tysiąc osób bezrobotnych, które w rejestrach powiatowych urzędów pracy pozostawały nieprzerwanie przez co najmniej ostatni rok. Pochodziły one z powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, gorlickiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Nowy Sącz.

Rzecznik zaznaczyła, że pilotaż wzorowany był na rozwiązaniach brytyjskich, a agencja wynagradzana była głównie za efekt - skuteczne doprowadzenie do zatrudnienia osoby bezrobotnej i utrzymanie przez nią pracy przez co najmniej pół roku. Drugim założeniem było stosowanie zasady "czarnej skrzynki", zgodnie z którą operator miał swobodę w wyborze usług i dostosowywaniu ich do indywidualnych potrzeb bezrobotnych, aby osiągnąć efekt.

Nie wszyscy byli zainteresowani

Podczas programu - poinformowała Nyklewicz - firma go realizująca zauważyła, że około 20 procent uczestników nie było w ogóle zainteresowanych aktywizacją zawodową, a część bezrobotnych wykazywała początkowo duże zainteresowanie współpracą - do momentu przedstawienia im konkretnej oferty pracy. Prawie 20 procent uczestników projektu, pracowało też na stałe lub dorywczo w szarej strefie.

Doświadczenia zdobyte w pilotażu znajdą zastosowanie w nowym programie, który na mocy umowy podpisanej w lutym tego roku będzie realizowany w powiatach krakowskim, bocheńskim, nowotarskim oraz w mieście Krakowie.

Małopolska ze stopą bezrobocia na poziomie 8,6 proc. znajduje się wśród województw o najniższym bezrobociu w kraju. Najniższe bezrobocie jest w Krakowie (4,8 proc.), a najwyższe w powiecie dąbrowskim (15,5 proc.).

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.