Małopolska: Niemal pół tysiąca osób długotrwale bezrobotnych zdobyło pracę

• W ciągu trzech kwartałów od rozpoczęcia programu aktywizacji zawodowej w Małopolsce, zatrudnienie znalazło aż 430 osób.
• Ponad połowa (52 proc.) uczestników programu zatrudnionych zostało na umowę o pracę, na pełny etat.
• Wśród osób objętych programem aktywizacji zawodowej 30 proc. podjęło pracę w sektorze handlu i usług.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Małopolska: Niemal pół tysiąca osób długotrwale bezrobotnych zdobyło pracę

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

19 sty 2016 13:05


Aktywizacja osób bezrobotnych przez prywatnego operatora możliwa jest dzięki nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjętej w 2014 roku, która przewiduje prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy również przez podmioty niepubliczne. Małopolska jako pierwsza w kraju skorzystała z tej możliwości wypracowując skuteczny model pomocy osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Od kwietnia do grudnia 2015 roku w wyniku programu zatrudnienie rozpoczęło w sumie 430 osób. Celem programu jest jednak nie tylko pozyskanie, ale też utrzymanie zatrudnienia przez osobę bezrobotną. Chodzi o stworzenie przez realizatora takich warunków, aby uczestnik programu uzyskał trwałe, satysfakcjonujące zatrudnienie i nie wrócił do rejestru bezrobotnych.

Wśród dotychczas zatrudnionych osób 250 pracuje już co najmniej 3 miesiące, a 75 osób co najmniej 6 miesięcy. Aż 86 proc. wszystkich osób, które rozpoczęły zatrudnienie utrzymuje swoje miejsce pracy.

- Naszą misją jest pomaganie ludziom w wykorzystaniu ich mocnych stron, zdolności i talentów do zdobycia niezależności poprzez pracę. Każda osoba dysponuje potencjałem, który przy odpowiednim wsparciu ze strony wykwalifikowanego realizatora stwarza jej szansę na trwały powrót na rynek pracy – mówi Anna Karaszewska, dyrektor generalna Ingeus w Polsce. – Osiągamy to dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta. Wspólnie pracujemy nad motywacją i rozwojem osobistym. Planujemy i monitorujemy postępy objętych przez program osób.

Anna Karaszewska, dyrektor generalna Ingeus w Polsce (Fot. Newseria) Anna Karaszewska, dyrektor generalna Ingeus w Polsce (Fot. Newseria)

Realizator koncentruje się nie tylko na wsparciu w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, ale także kładzie nacisk na jego wysoką jakość. Ponad połowa (52 proc.) dotychczasowych beneficjentów programu zatrudnionych zostało na umowę o pracę, na pełny etat i otrzymuje wynagrodzenie odpowiadające co najmniej płacy minimalnej.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.