Kolegium IPN ogłosiło konkurs na prezesa Instytutu

Kolegium IPN, które we wtorek zebrało się na pierwszym posiedzeniu, ogłosiło konkurs na prezesa Instytutu. Konkurs potrwa do 18 lipca, kiedy odbędzie się publiczne wysłuchanie kandydatów.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Kolegium IPN ogłosiło konkurs na prezesa Instytutu

PODZIEL SIĘ


Autor: bad/PAP

28 cze 2016 19:01


Ogłoszenie o konkursie umieszczono we wtorek w Biuletynie Informacji Publicznej. Jak w nim napisano, "konkurs na stanowisko prezesa Instytutu odbędzie się w terminie od 29 czerwca do 18 lipca br."

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada wyłącznie obywatelstwo polskie; korzysta z pełni praw publicznych i nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z urzędu.

Kandydat nie może być karany za czyny podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W myśl kryteriów musi to być osoba, która nie pracowała lub współpracowała z komunistycznymi organami bezpieczeństwa państwa; posiadająca stopień naukowy co najmniej doktora.

Konkurs na prezesa IPN będzie dwuetapowy. W pierwszym etapie sprawdzone zostaną dokumenty i oświadczenia złożone przez kandydatów i ustalone, czy spełniają oni wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Etap ten potrwa od 13 do 15 lipca.

18 lipca odbędzie się publiczne wysłuchanie kandydatów, podczas którego zaprezentują własną koncepcję/wizję funkcjonowania Instytutu oraz odpowiedzą na pytania członków Kolegium IPN. Nastepnie członkowie Kolegium na posiedzeniu niejawnym przeprowadzą dyskusję nad kandydatami.

Kolegium podejmuje uchwałę w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko prezesa IPN w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

Ajatollah 2016-06-29 12:31:43

Najlepiej ten instytut zamknąć. Archiwa oddać do muzeów i zakónczyć temat poważną oszczędnością dla Państwa.