Kaźmierczak, ZPP: Walka z szarą strefą w Polsce to kwestia woli politycznej

- Szarą strefę pracy, szacowaną między milionem, a dwoma milionami pracowników niezarejestrowanych, w głównej mierze determinują zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy oraz przeregulowanie gospodarki - mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Kaźmierczak, ZPP: Walka z szarą strefą w Polsce to kwestia woli politycznej

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

26 kwi 2016 14:51


Zdaniem Kaźmierczaka, walka z szarą strefą w Polsce to kwestia woli politycznej. - Kto ma temu przeciwdziałać jeśli nie rządzący? - zastanawia się.

Zatrudnienie nierejestrowane, czyli...

W raporcie "Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce", przygotowanym na zlecenie departamentu rynku pracy w MRPiPS, podzielono zatrudnienie nierejestrowane na kilka podstawowych typów.

fot. ZPP fot. ZPP

Różne dane na temat liczby Polaków pracujących "na czarno"

Dane dotyczące wielkości i charakteru szarej strefy pracy w Polsce odnaleźć można m.in. w publikacji GUS "Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 r.", z której wynika, że w 2014 r. "na czarno" pracowało 711 tys. osób (co stanowi 4,5 proc. ogółu osób pracujących). Co ciekawe, według przytoczonych danych, na przestrzeni lat 1995-2014, liczba osób pracujących w szarej strefie zmniejszyła się ok. trzykrotnie.

Czytaj też: GUS: spada zatrudnienie "na czarno"

fot. ZPP fot. ZPP

Tak dobrze jednak nie jest

Jak zauważa ZPP - w zakresie skali zjawiska pracy "na czarno" pojawiają się zróżnicowane dane, również w obrębie statystyk GUS. Przykład? Według danych przytoczonych w Małym Roczniku Statystycznym 2015, w 2014 r. liczba osób pracujących "na czarno" wyniosła niewiele ponad milion osób.

Z kolei z szacunków Forum Obywatelskiego Rozwoju, opartych o wyniki badania „Shadow Economies in the Baltic Sea Region 2015”, wynika że w szarej strefie pracują niemal 2 miliony Polaków.

- W każdym razie, można bezpiecznie przyjąć, że liczba osób pracujących w Polsce „na czarno”, oscyluje między ok. milionem, a dwoma milionami ludzi. Okazuje się zatem, że to zjawisko dość powszechne, a więc i realny problem społeczny - uważa ZPP.

Dlaczego tak wiele firm zatrudnia na czarno?

Z punktu widzenia przedsiębiorców, jako główne bariery legalnego zatrudniania nowych pracowników - wymienione w raporcie "Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce" - są m.in.: wysokie składki ZUS czy zbyt sztywne i kosztowe regulacje prawne.

Przedsiębiorcy spytani o trzy możliwe działania na rzecz wyeliminowania tego zjawiska, wymienili przede wszystkim: obniżenie składek ZUS (91,7 proc. respondentów), zmniejszenie podatków (79 proc.) i mniejszą biurokrację (35,9 proc.).

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.