Jak wygląda polityka zatrudnienia młodych i starszych w Renault?

Zarząd koncernu Renault poinformował, że zawarł ze związkami zawodowymi (CFE-CGC i CFDT) trzyletnie porozumienie na rzecz wspierania zatrudnienia osób młodych i osób starszych oraz rozwijania solidarności międzypokoleniowej.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Jak wygląda polityka zatrudnienia młodych i starszych w Renault?

PODZIEL SIĘ


Autor: WNP.pl (AG)

wnp.pl

14 sty 2014 8:52


Na mocy porozumienia, Renault przyjęło na siebie szereg szczegółowych zobowiązań, związanych z zatrudnieniem i szansami zatrudnienia osób młodych: zawieranie ponad 2 tys. umów o praktyki rocznie oraz zawarcie w ciągu trzech lat 800 umów o pracę z osobami młodymi. 30% zatrudnianych osób, z którymi koncern podpisze umowę na czas nieokreślony, mają stanowić osoby młode, a 10% - osoby, które wcześniej pracowały na umowę o praktyki.

Z myślą o transferze wiedzy koncern opracuje system szkoleń wewnętrznych - 30% tych szkoleń będzie realizowanych przez pracowników Grupy w starszym wieku. Oprócz tego wdrożone zostaną takie rozwiązania, jak utworzenie specjalnego stanowiska pracy w niepełnym wymiarze godzin dla celów transferu wiedzy.

Na mocy nowo zawartego porozumienia koncern Renault podjął konkretne zobowiązania. Osoby młode, zatrudniane na umowę o praktyki będą stanowić 5% wszystkich pracowników (lub będzie zawieranych ponad 2 tys. umów o praktyki rocznie).

We współpracy z władzami i agencjami rekrutacyjnymi koncern Renault w każdym ze swoich centrów regionalnych będzie organizować fora "pierwszej pracy" w celu ułatwienia młodym osobom wejścia na rynek pracy. 30% umów o pracę na czas nieokreślony, które zostaną zawarte do 2016 r., będzie zarezerwowanych dla osób w wieku poniżej 30 lat. 10% umów o pracę na czas nieokreślony, które zostaną zawarte do 2016 r. będzie zarezerwowanych dla osób, które wcześniej odbywały w Grupie staż lub praktyki. 800 niewykwalifikowanych młodych osób szukających pracy, które zostaną wskazane przez lokalne urzędy pracy, będzie miało szansę zawarcia umów o praktyki lub umów o podnoszenie kwalifikacji na okres 12-24 miesięcy.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy zatrudnienia w Renault młodzi pracownicy będą objęci dedykowanym programem monitorującym, który ułatwi im wdrożenie się do pracy.

Cały artykuł czytaj tutaj. Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.